Be yourself feel like you truly belong
På H&M definieras vår kultur av våra värderingar och våra värderingar bygger på en grundläggande övertygelse om vikten av inkludering och mångfald. Det innebär att vi alltid lär oss och strävar efter ständiga förbättringar. Vårt uppdrag är att säkra och stödja mångfaldig representation på alla nivåer i hela vår organisation och verkligen återspegla de samhällen vi verkar inom.
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi strävar efter ständiga förbättringar
Du kan inte släppa loss kraften i mångfald utan inkludering. Det är därför inkludering kommer först på H&M. Inkludering är ett val för att aktivt skapa en kultur som stöder en mix av olika bakgrunder och erfarenheter för att säkerställa att alla känner en känsla av tillhörighet.
En stor grupp människor klappar händerna och skrattar tillsammans
Vi är privilegierade att ha mer än 120 000 kollegor i över 75 länder över hela världen.
Vi är fast beslutna att omvandla vårt företag så att det speglar och respekterar våra kollegors och kunders mångkulturella värld.
Vi har samarbetat med TENT Partnership for Refugees och Unstereotype Alliance
Vi vill göra en positiv skillnad för människor och samhällen genom initiativ för integration och mångfald.
En manlig butiksanställd böjer sig framåt och skrattar
85
%
Vårt mål är att ha arbetsplatser som är inkluderande och mångsidiga.
En kvinna tittar in i kameran och täcker ena ögat med sin hand
Utbildning om omedvetna fördomar är ett krav för alla kollegor.
Vi arbetar för att förbättra den interna medvetenheten om inkludering och omedvetna fördomar, för att säkerställa mångfald och representation i team och ledarskap.
Genom våra Pride-kollektioner har vi stöttat FN:s kampanj Free & Equal
Vi uppmuntrar till inkludering och firar mångfald och jämlikhet i alla våra butiker, kläder, företag och samhällen.
En kvinna ler och tittar bort från kameran
70
%
Vi skapar en rättvis och jämlik miljö där lika möjligheter är öppna för alla.
Kvinnlig butiksanställd drar tillbaka sitt hår från ansiktet
Vårt sätt att behandla varandra visar hur mycket vi bryr oss om människor. Det är vad jag vill att alla som jobbar med oss eller handlar hos oss ska känna – att vi verkligen bryr oss om dem.
Rachel
Avdelningschef
Be all parts & sides of yourself. Be everything you already are & everything you can be.