Vyhledej pracovní příležitosti

Osoba zodpovědná za hlavní pokladu

Pracovat jako osoba zodpovědná za hlavní pokladnu (Cash Office Responsible - COR) znamená, že jsi zodpovědný/á za každodenní řízení kanceláře pokladny.

Hledáme prodejce s analytickým myšlením, kteří jsou organizovaní, systematičtí a mají výborné komunikační schopnosti. Potřebujeme, abys byl/a připravený/á na velké pracovní zatížení a spousty interakce s ostatními.  Máš ohromné osobní nasazení a ctižádost a jsi zvyklý/á jednat z vlastní iniciativy?

Osoba zodpovědná za hlavní pokladnu má na starosti veškerou manipulaci s našimi penězi – od jejich přepravy a poskytování drobných pro pokladny po denní pokladní zprávy a rozvrh hodin zaměstnanců. Důležitou součástí této pozice je také informování, školení a poučování zaměstnanců o pravidlech pro zacházení s hotovostí a chodu prodejny a občas pomáhat kolegům na prodejní ploše.

Zní to zajímavě? Tady je tvoje příležitost pro neobvyklou kariéru.