Bądź sobą poczuj, że naprawdę przynależysz
W H&M nasza kultura jest definiowana przez nasze wartości, a nasze wartości opierają się na fundamentalnym przekonaniu o ważności inkluzji i różnorodności. Oznacza to, że zawsze się uczymy i dążymy do ciągłego doskonalenia. Naszą misją jest zapewnienie i wsparcie różnorodnej reprezentacji na wszystkich poziomach w naszej organizacji i rzeczywiste odzwierciedlenie społeczności, w których działamy.
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie
Nie możesz wyzwolić potencjału różnorodności bez inkluzji. Dlatego w H&M inkluzja jest na pierwszym miejscu. Inkluzja to świadomy wybór aktywnego tworzenia kultury, która wspiera różnorodne pochodzenia i doświadczenia, aby zapewnić, że każdy czuje się częścią wspólnoty.
Duża grupa ludzi wspólnie klaszcze
Jesteśmy zaszczyceni, że mamy ponad 120 000 współpracowników w ponad 75 krajach na całym świecie
Dążymy do przekształcenia naszej firmy w taką, która odzwierciedla i szanuje wielokulturowy świat naszych współpracowników i klientów.
Współpracujemy z TENT Partnership for Refugees i Unstereotype Alliance
Chcemy wprowadzać pozytywne zmiany dla ludzi i społeczności poprzez inicjatywy z zakresu integracji &różnorodności.
Mężczyzna, pracownik sklepu, pochyla się do przodu, śmiejąc się
85
%
Naszym celem jest stworzenie miejsc pracy, które będą sprzyjać inkluzywności i różnorodności.
Kobieta patrząca w kamerę, zasłaniająca jedno oko ręką
Szkolenie z zakresu nieświadomych uprzedzeń jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.
Pracujemy nad zwiększeniem wewnętrznej świadomości w zakresie inkluzji i nieświadomych uprzedzeń, aby zapewnić różnorodność i reprezentację w zespołach i wśród liderów.
Dzięki naszym kolekcjom Pride wspieramy kampanię ONZ Free & Equal
Zachęcamy do celebrowania inkluzywności, różnorodność i równości w naszych sklepach, odzieży, firmach i społecznościach.
Kobieta uśmiechnięta i patrząca poza kamerę
70
%
Tworzymy sprawiedliwe i równe środowisko, w którym równe szanse są przejrzyste dla wszystkich.
Pracownica sklepu, odgarniająca włosy z twarzy
To, jak traktujemy siebie nawzajem, pokazuje, jak bardzo zależy nam na ludziach. Chcę, aby wszyscy, którzy przychodzą do nas do pracy lub na zakupy, czuli, że naprawdę nam na nich zależy.
Rachel
Kierowniczka Działu
Bądź wszystkimi częściami & stronami siebie. Bądź wszystkim, czym już jesteś & wszystkim, czym możesz być.