Male sat on a table in an office setting holding a pen and paper in his hand.
Lær mer om H&M Group
Vi er mer enn merkevaren vår. I H&M er du også en del av H&M Group – et team av kollegaer fra hele verden som deler de samme kjerneverdiene. Vi er et team som i alle ledd samarbeider om å skape meningsfylte forhold til alle kunder og ansatte. 
H&M Group er en familie skapt av varemerker og virksomheter som fokuserer på mote og livsstil – et team på over 150 000 mennesker som utfordrer alle mulighetene.
Vekker fantasien.
Motiverer deg til å gripe mulighetene.
Du er inkludert i fremtidsplanene våre – sammen kan vi forme fremtiden.
H&M Group er en familie skapt av varemerker og virksomheter som fokuserer på mote og livsstil – et team på over 150 000 mennesker som utfordrer alle mulighetene.
orange shirt closeup
#1
person holding fresh cotton in their hands
100
%
A machine used for making garments of recycled materials
Vi skaper fremtidens mote & detaljhandel med tekniske løsninger
A young woman laughing and looking off camera
74
%
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
Våre kjerneverdier
  • Vi er ett team
  • Vi tror på mennesker
  • Vi drives av entreprenørskap
  • Vi er i stadig forbedring
  • Vi er kostnadsbevisste
  • Vi er direkte med et åpent sinn
  • Vi holder det enkelt
Verdiene våre er mer enn bare ord – de veileder oss i alt vi gjør. De hjelper oss med å holde oss nysgjerrige og modige, slik at vi kan fortsette å vokse og forbedre oss.