Dare to be yourself feel like you belong 

Det er ikke én enkelt ting som gjør deg unik. Hvem du er, hva du elsker, hvor du kommer fra og hva du drømmer om å bli gjør deg til den du er. Bidra med ditt unike perspektiv og hjelp oss med å få verden å se bra ut, føle oss bra og gjøre noe bra. Sammen kan vi skape en mer inkluderende moteindustri.

We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
We’re on a journey towards better
Mangfold er ikke mulig uten inkludering. Det er derfor inkludering kommer først hos H&M. Inkludering er et valg om å aktivt skape en innbydende kultur som feirer en kombinasjon av forskjellige bakgrunner.
A large group of people together clapping
Vi er privilegerte nok til å ha 120 000 kolleger i over 75 land fra hele verden.
Vi vil gjøre en positiv forskjell for mennesker og samhold ved å ta initiativ til integrering og mangfold.
Vi har inngått et samarbeid med TENT Partnership for Refugees and Unstereotype Alliance
Vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell for mennesker og samfunn gjennom inkluderings- og mangfoldsinitiativer.
Male store employee bent forward laughing
 85
%
Målet vårt er å være en arbeidsplass som er inkluderende og mangfoldig.
A woman looking at the camera covering one eye with her hand
Fordomsfri opplæring for alle ansatte er et krav. 

 
Vi jobber for å forbedre den interne bevisstheten rundt inkludering og ubevisste fordommer, for å sikre mangfold og representasjon i team og lederskap.
Vi har støttet FN-kampanjen Free & Equal gjennom våre Pride-kolleksjoner
Vi oppmuntrer til inkludering og fremmer mangfold og likestilling i alle våre butikker, klær, selskaper og samfunn.
A woman smiling and looking off camera
70
%
Vi skaper et rettferdig og likestilt miljø der de samme mulighetene er oppnåelige for alle.
Female shop employee pulling her hair back off her face
Måten vi behandler hverandre på viser hvor mye vi bryr oss om mennesker . Det er det jeg vil at alle som kommer på jobb eller handler hos oss skal føle – at vi virkelig bryr oss om dem.
Rachel
Department Manager
Be all parts & sides of yourself. Be everything you already are & everything you can be.