Be yourself feel like you truly belong
I H&M blir kulturen vår definert av verdiene våre, og verdiene bygger på en grunnleggende tro på viktigheten av inkludering og mangfold. Dette betyr at vi stadig lærer og streber etter kontinuerlig forbedring. Vårt oppdrag er å sikre og støtte mangfoldig representasjon på alle nivåer i hele organisasjonen vår og virkelig gjenspeile samfunnene vi opererer innenfor.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Vi er forpliktet til stadig forbedring.
Du kan ikke frigjøre mangfoldets kraft uten inkludering. Derfor kommer inkludering først i H&M. Inkludering er et valg om å aktivt skape en kultur som støtter en blanding av ulike bakgrunner og erfaringer for å sikre at alle har en følelse av tilhørighet.
A large group of people together clapping
Vi er privilegerte nok til å ha 120 000 kolleger i over 75 land fra hele verden.
Vi vil gjøre en positiv forskjell for mennesker og samhold ved å ta initiativ til integrering og mangfold.
Vi har inngått et samarbeid med TENT Partnership for Refugees and Unstereotype Alliance
Vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell for mennesker og samfunn gjennom inkluderings- og mangfoldsinitiativer.
Male store employee bent forward laughing
 85
%
Målet vårt er å være en arbeidsplass som er inkluderende og mangfoldig.
A woman looking at the camera covering one eye with her hand
Fordomsfri opplæring for alle ansatte er et krav. 

 
Vi jobber for å forbedre den interne bevisstheten rundt inkludering og ubevisste fordommer, for å sikre mangfold og representasjon i team og lederskap.
Vi har støttet FN-kampanjen Free & Equal gjennom våre Pride-kolleksjoner
Vi oppmuntrer til inkludering og fremmer mangfold og likestilling i alle våre butikker, klær, selskaper og samfunn.
A woman smiling and looking off camera
70
%
Vi skaper et rettferdig og likestilt miljø der de samme mulighetene er oppnåelige for alle.
Female shop employee pulling her hair back off her face
Måten vi behandler hverandre på viser hvor mye vi bryr oss om mennesker . Det er det jeg vil at alle som kommer på jobb eller handler hos oss skal føle – at vi virkelig bryr oss om dem.
Rachel
Department Manager
Be all parts & sides of yourself. Be everything you already are & everything you can be.