მიჰყევი შენს ინტერესებს და ნახე საით მიჰყავხარ მათ
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
30
&
მდგრადობა
10
&
მაღაზიები
2063
&
მართვა და ლიდერობა
20
&
შესყიდვა და წარმოება
31
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
30
&
მდგრადობა
10
&
მაღაზიები
2063
&
მართვა და ლიდერობა
20
&
შესყიდვა და წარმოება
31
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
30
&
მდგრადობა
10
&
მაღაზიები
2063
&
მართვა და ლიდერობა
20
&
შესყიდვა და წარმოება
31
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
30
&
მდგრადობა
10
&
მაღაზიები
2063
&
მართვა და ლიდერობა
20
&
შესყიდვა და წარმოება
31
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
30
&
მდგრადობა
10
&
მაღაზიები
2063
&
მართვა და ლიდერობა
20
&
შესყიდვა და წარმოება
31
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
27
&
ლოგისტიკა
26
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
7
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
2
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
27
&
ლოგისტიკა
26
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
7
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
2
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
27
&
ლოგისტიკა
26
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
7
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
2
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
27
&
ლოგისტიკა
26
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
7
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
2
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
27
&
ლოგისტიკა
26
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
7
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
2
&
ბიზნესის კონტროლი
8
&
ბუღალტერია და ფინანსები
8
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
57
&
გაყიდვები და ოპერაციები
2074
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
16
&
ბიზნესის კონტროლი
8
&
ბუღალტერია და ფინანსები
8
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
57
&
გაყიდვები და ოპერაციები
2074
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
16
&
ბიზნესის კონტროლი
8
&
ბუღალტერია და ფინანსები
8
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
57
&
გაყიდვები და ოპერაციები
2074
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
16
&
ბიზნესის კონტროლი
8
&
ბუღალტერია და ფინანსები
8
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
57
&
გაყიდვები და ოპერაციები
2074
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
16
&
ბიზნესის კონტროლი
8
&
ბუღალტერია და ფინანსები
8
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
57
&
გაყიდვები და ოპერაციები
2074
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
16
ჩვენი კოლეგები გვიზიარებენ, თუ რა ხდის H&M-ს ასეთ უნიკალურს მათთვის
A group of store employees stood talking
იყავი ის, ვინც ხარ და მეტიც
უნდა შეიზღუდო თავი მხოლოდ ერთი საქმით?