მიჰყევი შენს ინტერესებს და ნახე საით მიჰყავხარ მათ
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
15
&
მდგრადობა
3
&
მაღაზიები
2079
&
მართვა და ლიდერობა
4
&
შესყიდვა და წარმოება
1
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
15
&
მდგრადობა
3
&
მაღაზიები
2079
&
მართვა და ლიდერობა
4
&
შესყიდვა და წარმოება
1
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
15
&
მდგრადობა
3
&
მაღაზიები
2079
&
მართვა და ლიდერობა
4
&
შესყიდვა და წარმოება
1
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
15
&
მდგრადობა
3
&
მაღაზიები
2079
&
მართვა და ლიდერობა
4
&
შესყიდვა და წარმოება
1
&
ბრენდინგი, მარკეტინგი და კომუნიკაცია
15
&
მდგრადობა
3
&
მაღაზიები
2079
&
მართვა და ლიდერობა
4
&
შესყიდვა და წარმოება
1
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
8
&
ლოგისტიკა
38
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
12
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
5
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
8
&
ლოგისტიკა
38
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
12
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
5
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
8
&
ლოგისტიკა
38
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
12
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
5
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
8
&
ლოგისტიკა
38
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
12
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
5
&
ადამიანები, კულტურა, ინკლუზია და მრავალფეროვნება
8
&
ლოგისტიკა
38
&
სამართალი, ადმინისტრირება, უსაფრთხოება და შესაბამისობა
12
&
ლიზინგი, მშენებლობა, მაღაზიის აღჭურვილობა და დიზაინი
14
&
კლიენტთა მომსახურება
5
&
ბიზნესის კონტროლი
5
&
ბუღალტერია და ფინანსები
10
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
11
&
გაყიდვები და ოპერაციები
10
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
3
&
ბიზნესის კონტროლი
5
&
ბუღალტერია და ფინანსები
10
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
11
&
გაყიდვები და ოპერაციები
10
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
3
&
ბიზნესის კონტროლი
5
&
ბუღალტერია და ფინანსები
10
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
11
&
გაყიდვები და ოპერაციები
10
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
3
&
ბიზნესის კონტროლი
5
&
ბუღალტერია და ფინანსები
10
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
11
&
გაყიდვები და ოპერაციები
10
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
3
&
ბიზნესის კონტროლი
5
&
ბუღალტერია და ფინანსები
10
&
ტექნოლოგიები, მონაცემები და ინოვაცია
11
&
გაყიდვები და ოპერაციები
10
&
დიზაინი და პროდუქტის განვითარება
3
ჩვენი კოლეგები გვიზიარებენ, თუ რა ხდის H&M-ს ასეთ უნიკალურს მათთვის
A group of store employees stood talking
იყავი ის, ვინც ხარ და მეტიც
უნდა შეიზღუდო თავი მხოლოდ ერთი საქმით?