Nasledujte svoje záujmy & zistite, kam vás zavedú
&
Branding, marketing & komunikácia
5
&
Udržateľnosť
7
&
Obchody
1613
&
Riadenie & vedenie
2
&
Nákup & zásobovanie
3
&
Branding, marketing & komunikácia
5
&
Udržateľnosť
7
&
Obchody
1613
&
Riadenie & vedenie
2
&
Nákup & zásobovanie
3
&
Branding, marketing & komunikácia
5
&
Udržateľnosť
7
&
Obchody
1613
&
Riadenie & vedenie
2
&
Nákup & zásobovanie
3
&
Branding, marketing & komunikácia
5
&
Udržateľnosť
7
&
Obchody
1613
&
Riadenie & vedenie
2
&
Nákup & zásobovanie
3
&
Branding, marketing & komunikácia
5
&
Udržateľnosť
7
&
Obchody
1613
&
Riadenie & vedenie
2
&
Nákup & zásobovanie
3
&
Ľudia, kultúra, inklúzia & rozmanitosť
10
&
Logistika
41
&
Právne služby, administratíva, bezpečnosť & dodržiavanie predpisov
8
&
Prenájom, výstavba, zariadenia & dizajn predajní
11
&
Zákaznícky servis
0
&
Ľudia, kultúra, inklúzia & rozmanitosť
10
&
Logistika
41
&
Právne služby, administratíva, bezpečnosť & dodržiavanie predpisov
8
&
Prenájom, výstavba, zariadenia & dizajn predajní
11
&
Zákaznícky servis
0
&
Ľudia, kultúra, inklúzia & rozmanitosť
10
&
Logistika
41
&
Právne služby, administratíva, bezpečnosť & dodržiavanie predpisov
8
&
Prenájom, výstavba, zariadenia & dizajn predajní
11
&
Zákaznícky servis
0
&
Ľudia, kultúra, inklúzia & rozmanitosť
10
&
Logistika
41
&
Právne služby, administratíva, bezpečnosť & dodržiavanie predpisov
8
&
Prenájom, výstavba, zariadenia & dizajn predajní
11
&
Zákaznícky servis
0
&
Ľudia, kultúra, inklúzia & rozmanitosť
10
&
Logistika
41
&
Právne služby, administratíva, bezpečnosť & dodržiavanie predpisov
8
&
Prenájom, výstavba, zariadenia & dizajn predajní
11
&
Zákaznícky servis
0
&
Obchodný controlling
7
&
Účtovníctvo & financie
15
&
Technológia, dáta & inovácie
58
&
Predaj & prevádzka
11
&
Dizajn & vývoj produktov
2
&
Obchodný controlling
7
&
Účtovníctvo & financie
15
&
Technológia, dáta & inovácie
58
&
Predaj & prevádzka
11
&
Dizajn & vývoj produktov
2
&
Obchodný controlling
7
&
Účtovníctvo & financie
15
&
Technológia, dáta & inovácie
58
&
Predaj & prevádzka
11
&
Dizajn & vývoj produktov
2
&
Obchodný controlling
7
&
Účtovníctvo & financie
15
&
Technológia, dáta & inovácie
58
&
Predaj & prevádzka
11
&
Dizajn & vývoj produktov
2
&
Obchodný controlling
7
&
Účtovníctvo & financie
15
&
Technológia, dáta & inovácie
58
&
Predaj & prevádzka
11
&
Dizajn & vývoj produktov
2
Naši kolegovia sa podelili o to, čím je pre nich spoločnosť H&M jedinečná
Skupina zamestnancov obchodu stála a rozprávala sa
Buďte sami sebou & viac
Musíte sa obmedzovať len na jednu vec?