Buďte sami sebou cíťte sa, že naozaj patríte
V H&M je naša kultúra definovaná našimi hodnotami a naše hodnoty sú postavené na základnom presvedčení o dôležitosti inklúzie a rozmanitosti. To znamená, že sa stále učíme a snažíme sa neustále zlepšovať. Naším poslaním je zabezpečiť a podporovať rôznorodé zastúpenie na všetkých úrovniach v rámci našej organizácie a skutočný obraz komunít, v ktorých pôsobíme
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu
Bez inklúzie nemôžete uvoľniť potenciál rozmanitosti. Preto je v H&M inklúzia na prvom mieste. Inklúzia je vedomá voľba aktívneho vytvárania kultúry, ktorá podporuje rôznorodé zázemie a skúsenosti, aby sa zabezpečilo, že sa každý bude cítiť súčasťou komunity.
Veľká skupina ľudí spoločne tlieskala
Sme poctení, že máme viac ako 140 000 kolegov vo viac ako 75 krajinách po celom svete.
Spolupracujeme s organizáciami TENT Partnership for Refugees a Unstereotype Alliance
Prostredníctvom inklúzie a rozmanitosti chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu pre ľudí a komunity.
Mužský zamestnanec obchodu sa skláňa dopredu a smeje sa
 84
%
Naším cieľom je mať pracoviská, ktoré sú inkluzívne a rozmanité.
Žena pozerá do kamery a zakrýva si jedno oko rukou
Školenie o nevedomých predsudkoch je povinnosťou pre všetkých kolegov.
Pracujeme na zlepšení interného povedomia o inklúzii a nevedomých predsudkoch, aby sme zabezpečili rozmanitosť a zastúpenie v tímoch a vo vedení.
Prostredníctvom našich kolekcií Pride sme podporili kampaň OSN Free & Equal
 

Podporujeme inklúziu a oslavujeme rozmanitosť a rovnosť v našich obchodoch, oblečení, spoločnostiach a komunitách.
Žena sa usmieva a pozerá sa mimo kamery
64
%
 

Vytvárame spravodlivé a rovné prostredie, v ktorom sú rovnaké príležitosti transparentné pre všetkých.
Zamestnankyňa obchodu si odhrňuje vlasy z tváre
Spôsob, akým sa k sebe správame, ukazuje, ako veľmi nám na ľuďoch záleží. To je to, čo chcem, aby každý, kto k nám príde pracovať alebo nakupovať, cítil – že nám na ňom naozaj záleží.
Rachel
Vedúca oddelenia
Buďte všetkými stranami & spôsobami seba samého. Buďte všetkým, čím už ste & všetkým, čím môžete byť.