Hľadajte pracovné príležitosti

Buďte sami sebou & viac v H&M

V H&M veríme, že každý si môže nájsť to, čo má rád. Ponúkame priestor pre kreatívnosť a možnosti rastu – miesto, kam môžete patriť a byť skutočne sama/sám sebou. Pridáte sa k tímu, ktorý je plný života v spoločnosti, ktorá prináša rovnako dobrý pocit, ako aj vyzerá. V H&M veríme, že to je možné, lebo spoločne to dokážeme.

 

Vítame všetkých

Naša kultúra je zjednotená spoločnými hodnotami. Vieme, že najlepšie výsledky dosahujeme, keď sa ľudia cítia sami sebou. Uznávame príspevok každej osoby k nášmu spoločnému úspechu. Pridajte H&M svoj jedinečný hlas – spoločne dokážeme divy.

V H&M vás nabádame, aby ste boli sami sebou a rešpektovali ostatných takých, akí sú. Naša diverzita nás posilňuje a vytvára inkluzívne a vľúdne pracovné prostredie, kde je vysoko cenená individualita každej osoby. Keď sa spojí skvelý mix ľudí, ktorí si vymieňajú vedomosti, skúsenosti a nápady, vieme inšpirovať a prilákať zákazníkov na celom svete.

H&M je spravodlivý a nestranný zamestnávateľ. Chceme zabezpečiť bezpečné a atraktívne pracovisko, kde budú všetci zamestnanci uznaní, budú sa cítiť cenení a bude sa s nimi zaobchádzať s rešpektom.

Naše sociálne politiky dopĺňajú hodnoty spoločnosti a objasňujú práva a povinnosti všetkých zamestnancov v záležitostiach, ako sú vzájomný rešpekt, rovnaké práva, diskriminácia a obťažovanie.

 

Vydajte sa na vzrušujúcu cestu v H&M

Ako jeden z najväčších svetových predajcov módy chceme byť miestom možného a miestom, kde chcete byť. Spoločne s našou zásadou, že zákazník je na prvom mieste, dostáva každý zamestnanec H&M príležitosť na profesijný a osobný rast. Máte zodpovednosť, dôveru a výzvy, aby ste mohli objaviť vlastnú cestu a napísať vlastný príbeh. Veríme, že ľuďom treba dať zodpovednosť už od začiatku, a veríme v silný pocit spolupatričnosti.

Bez ohľadu na úlohu v H&M nájdete tu ľudí spojených vďaka spoločnej vášni pre štýl, kreativitu a výsledky. Všetci pracujeme na tom, aby naši zákazníci vyzerali dobre a cítili sa dobre. Náš podnikateľský duch podporuje ľudí, aby boli odvážni, spochybňovali normy a  mysleli nekonvenčne. Riešime problémy činmi. Dynamický, rýchlo sa meniaci módny priemysel si vyžaduje pružnosť, guráž a svižnosť. Dostanete možnosti, aby ste všeličo dokázali. Keď hľadáte dobrodružstvo, v H&M nájdete určite vzrušujúce zážitky. 

Vynikáme vďaka našim pozoruhodným zamestnancom. Uznávame príspevok každého jednotlivca k nášmu spoločnému úspechu. Vďaka našim talentovaným predajným poradcom, dekoratérom, špecialistom na odevnú technológiu, dizajnérom, obchodným analytikom a mnohým ďalším sa nám darí rásť úžasným tempom a teraz máme vyše 5,000  predajní na viac ako 74 trhoch na celom svete. A rastieme aj ďalej!

 

Naše hodnoty – naša podstata

V H&M sa staráme! Staráme sa o našich zákazníkov a o seba navzájom. Radi sa bavíme – prejavuje sa to v spôsobe našej práce.

Naše hodnoty odzrkadľujú srdce a dušu H&M. Definujú podstatu našej práce a spôsob, ako k veciam pristupujeme. Pri interakcii s našimi kolegami a zákazníkmi na celom svete nám naše hodnoty pomáhajú rásť a rozvíjať sa, stať sa miestom možného a miestom, kde chcete byť...

SME JEDEN TÍM
VERÍME V ĽUDÍ
PODNIKATEĽSKÝ DUCH
NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE
HOSPODÁRNOSŤ
OTVORENOSŤ A NEPREDPOJATOSŤ
V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Urobte si náš kvíz, a zistite, či sa stotožňujete s myslením H&M.