Ακολούθησε τα ενδιαφέροντά σου & ανακάλυψε πού μπορούν να σε οδηγήσουν 
&
Branding, Marketing & Communication
30
&
Sustainability
10
&
Καταστήματα
2063
&
Coaching & Leadership
20
&
Purchasing & Sourcing
31
&
Branding, Marketing & Communication
30
&
Sustainability
10
&
Καταστήματα
2063
&
Coaching & Leadership
20
&
Purchasing & Sourcing
31
&
Branding, Marketing & Communication
30
&
Sustainability
10
&
Καταστήματα
2063
&
Coaching & Leadership
20
&
Purchasing & Sourcing
31
&
Branding, Marketing & Communication
30
&
Sustainability
10
&
Καταστήματα
2063
&
Coaching & Leadership
20
&
Purchasing & Sourcing
31
&
Branding, Marketing & Communication
30
&
Sustainability
10
&
Καταστήματα
2063
&
Coaching & Leadership
20
&
Purchasing & Sourcing
31
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
27
&
Logistics
26
&
Legal, Administration, Security & Compliance
7
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
2
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
27
&
Logistics
26
&
Legal, Administration, Security & Compliance
7
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
2
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
27
&
Logistics
26
&
Legal, Administration, Security & Compliance
7
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
2
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
27
&
Logistics
26
&
Legal, Administration, Security & Compliance
7
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
2
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
27
&
Logistics
26
&
Legal, Administration, Security & Compliance
7
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
2
&
Business Controlling
8
&
Accounting & Finance
8
&
Tech, Data & Innovation
57
&
Sales & Operations
2074
&
Design & Product Development
16
&
Business Controlling
8
&
Accounting & Finance
8
&
Tech, Data & Innovation
57
&
Sales & Operations
2074
&
Design & Product Development
16
&
Business Controlling
8
&
Accounting & Finance
8
&
Tech, Data & Innovation
57
&
Sales & Operations
2074
&
Design & Product Development
16
&
Business Controlling
8
&
Accounting & Finance
8
&
Tech, Data & Innovation
57
&
Sales & Operations
2074
&
Design & Product Development
16
&
Business Controlling
8
&
Accounting & Finance
8
&
Tech, Data & Innovation
57
&
Sales & Operations
2074
&
Design & Product Development
16
Οι συνάδελφοί μας μοιράζονται τι κάνει την H&M μοναδική για αυτούς
Μια ομάδα υπαλλήλων του καταστήματος μιλούσε
Be yourself & more
Γιατί πρέπει να περιορίζεσαι μόνο σε ένα πράγμα;