Ακολούθησε τα ενδιαφέροντά σου & ανακάλυψε πού μπορούν να σε οδηγήσουν 
&
Branding, Marketing & Communication
16
&
Sustainability
3
&
Καταστήματα
2099
&
Coaching & Leadership
4
&
Purchasing & Sourcing
1
&
Branding, Marketing & Communication
16
&
Sustainability
3
&
Καταστήματα
2099
&
Coaching & Leadership
4
&
Purchasing & Sourcing
1
&
Branding, Marketing & Communication
16
&
Sustainability
3
&
Καταστήματα
2099
&
Coaching & Leadership
4
&
Purchasing & Sourcing
1
&
Branding, Marketing & Communication
16
&
Sustainability
3
&
Καταστήματα
2099
&
Coaching & Leadership
4
&
Purchasing & Sourcing
1
&
Branding, Marketing & Communication
16
&
Sustainability
3
&
Καταστήματα
2099
&
Coaching & Leadership
4
&
Purchasing & Sourcing
1
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
8
&
Logistics
37
&
Legal, Administration, Security & Compliance
12
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
5
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
8
&
Logistics
37
&
Legal, Administration, Security & Compliance
12
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
5
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
8
&
Logistics
37
&
Legal, Administration, Security & Compliance
12
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
5
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
8
&
Logistics
37
&
Legal, Administration, Security & Compliance
12
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
5
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
8
&
Logistics
37
&
Legal, Administration, Security & Compliance
12
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
14
&
Customer Service
5
&
Business Controlling
7
&
Accounting & Finance
10
&
Tech, Data & Innovation
11
&
Sales & Operations
9
&
Design & Product Development
3
&
Business Controlling
7
&
Accounting & Finance
10
&
Tech, Data & Innovation
11
&
Sales & Operations
9
&
Design & Product Development
3
&
Business Controlling
7
&
Accounting & Finance
10
&
Tech, Data & Innovation
11
&
Sales & Operations
9
&
Design & Product Development
3
&
Business Controlling
7
&
Accounting & Finance
10
&
Tech, Data & Innovation
11
&
Sales & Operations
9
&
Design & Product Development
3
&
Business Controlling
7
&
Accounting & Finance
10
&
Tech, Data & Innovation
11
&
Sales & Operations
9
&
Design & Product Development
3
Οι συνάδελφοί μας μοιράζονται τι κάνει την H&M μοναδική για αυτούς
Μια ομάδα υπαλλήλων του καταστήματος μιλούσε
Be yourself & more
Γιατί πρέπει να περιορίζεσαι μόνο σε ένα πράγμα;