Ακολούθησε τα ενδιαφέροντά σου & ανακάλυψε πού μπορούν να σε οδηγήσουν 
&
Branding, Marketing & Communication
19
&
Sustainability
5
&
Καταστήματα
1958
&
Coaching & Leadership
0
&
Purchasing & Sourcing
4
&
Branding, Marketing & Communication
19
&
Sustainability
5
&
Καταστήματα
1958
&
Coaching & Leadership
0
&
Purchasing & Sourcing
4
&
Branding, Marketing & Communication
19
&
Sustainability
5
&
Καταστήματα
1958
&
Coaching & Leadership
0
&
Purchasing & Sourcing
4
&
Branding, Marketing & Communication
19
&
Sustainability
5
&
Καταστήματα
1958
&
Coaching & Leadership
0
&
Purchasing & Sourcing
4
&
Branding, Marketing & Communication
19
&
Sustainability
5
&
Καταστήματα
1958
&
Coaching & Leadership
0
&
Purchasing & Sourcing
4
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
13
&
Logistics
35
&
Legal, Administration, Security & Compliance
11
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
17
&
Customer Service
4
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
13
&
Logistics
35
&
Legal, Administration, Security & Compliance
11
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
17
&
Customer Service
4
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
13
&
Logistics
35
&
Legal, Administration, Security & Compliance
11
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
17
&
Customer Service
4
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
13
&
Logistics
35
&
Legal, Administration, Security & Compliance
11
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
17
&
Customer Service
4
&
People, Culture, Inclusion & Diversity
13
&
Logistics
35
&
Legal, Administration, Security & Compliance
11
&
Leasing, Construction, Facilities & Store Design
17
&
Customer Service
4
&
Business Controlling
13
&
Accounting & Finance
15
&
Tech, Data & Innovation
39
&
Sales & Operations
17
&
Design & Product Development
5
&
Business Controlling
13
&
Accounting & Finance
15
&
Tech, Data & Innovation
39
&
Sales & Operations
17
&
Design & Product Development
5
&
Business Controlling
13
&
Accounting & Finance
15
&
Tech, Data & Innovation
39
&
Sales & Operations
17
&
Design & Product Development
5
&
Business Controlling
13
&
Accounting & Finance
15
&
Tech, Data & Innovation
39
&
Sales & Operations
17
&
Design & Product Development
5
&
Business Controlling
13
&
Accounting & Finance
15
&
Tech, Data & Innovation
39
&
Sales & Operations
17
&
Design & Product Development
5
Οι συνάδελφοί μας μοιράζονται τι κάνει την H&M μοναδική για αυτούς
Μια ομάδα υπαλλήλων του καταστήματος μιλούσε
Be yourself & more
Γιατί πρέπει να περιορίζεσαι μόνο σε ένα πράγμα;