Бъдете себе си и почувствайте, че наистина имате усещане за принадлежност
Културата на H&M се определя от нашите ценности, които се основават на фундаменталната вяра във важността на приобщаването и разнообразието. Това означава, че ние винаги се учим и се стремим към непрекъснато усъвършенстване. Нашата мисия е да осигурим и подкрепим разнообразно представителство на всички нива в нашата организация и наистина да отразяваме общностите, в които работим. 
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване
Не можете да разгърнете силата на разнообразието без приемственост. Ето защо в H&M приемствеността е на първо място. Приемствеността е изборът активно да създаваме култура, която подкрепя смесицата от разнообразни произход и опит, за да се гарантира, че всеки изпитва чувство на принадлежност.
Голяма група от хора, които пляскат заедно
Привилегировани сме да имаме повече от 120 000 колеги в над 75 държави по света.
Партньорстваме с TENT Partnership за бежанци и Unstereotype Alliance
Мъжки служител в магазин се навежда напред и се смее
85
%
Нашата цел е да имаме работни места, които са приобщаващи и разнообразни.
Жена, която гледа към камерата и закрива едното си око с ръка
Обучението за несъзнателни предразсъдъци е задължително за всички колеги.
Работим за подобряване на знанията относно приобщаването и несъзнателните предразсъдъци, за да подсигурим разнообразие в екипите и ръководството.
Чрез нашите Pride колекции подкрепяме кампанията на ООН Free & Equal
Жена се усмихва и гледа извън камерата
70
%
Създаваме справедлива и равноправна среда, в която равните възможности са прозрачни за всички.
Служителка в магазин дърпа косата си назад от лицето си
“Начинът, по който се отнасяме един към друг, показва колко ни е грижа за хората . Искам всички, които идват на работа или пазаруват при нас, да почувстват това – че наистина ни е грижа за тях.”
Рейчъл
Ръководител на отдел
Бъдете себе си & повече. Бъдете всичко, което вече сте & всичко, което можете да бъдете.