Следвайте вашите интереси и вижте къде ще ви отведат
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
16
&
Устойчивост
3
&
Магазини
2099
&
Управление и лидерство
4
&
Закупуване и снабдяване
1
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
16
&
Устойчивост
3
&
Магазини
2099
&
Управление и лидерство
4
&
Закупуване и снабдяване
1
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
16
&
Устойчивост
3
&
Магазини
2099
&
Управление и лидерство
4
&
Закупуване и снабдяване
1
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
16
&
Устойчивост
3
&
Магазини
2099
&
Управление и лидерство
4
&
Закупуване и снабдяване
1
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
16
&
Устойчивост
3
&
Магазини
2099
&
Управление и лидерство
4
&
Закупуване и снабдяване
1
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
8
&
Логистика
37
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
12
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
5
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
8
&
Логистика
37
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
12
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
5
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
8
&
Логистика
37
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
12
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
5
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
8
&
Логистика
37
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
12
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
5
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
8
&
Логистика
37
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
12
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
5
&
Бизнес контролинг
7
&
Счетоводство и финанси
10
&
Технологии, данни и иновации
11
&
Продажби и операции
9
&
Дизайн и разработване на продукти
3
&
Бизнес контролинг
7
&
Счетоводство и финанси
10
&
Технологии, данни и иновации
11
&
Продажби и операции
9
&
Дизайн и разработване на продукти
3
&
Бизнес контролинг
7
&
Счетоводство и финанси
10
&
Технологии, данни и иновации
11
&
Продажби и операции
9
&
Дизайн и разработване на продукти
3
&
Бизнес контролинг
7
&
Счетоводство и финанси
10
&
Технологии, данни и иновации
11
&
Продажби и операции
9
&
Дизайн и разработване на продукти
3
&
Бизнес контролинг
7
&
Счетоводство и финанси
10
&
Технологии, данни и иновации
11
&
Продажби и операции
9
&
Дизайн и разработване на продукти
3
Нашите колеги споделят какво прави H&M уникално място за тях
Група служители на магазина стояха и говореха
Бъдете себе си & повече
Трябва ли да се ограничавате само до едно нещо?