Следвайте вашите интереси и вижте къде ще ви отведат
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
4
&
Устойчивост
7
&
Магазини
1495
&
Управление и лидерство
3
&
Закупуване и снабдяване
3
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
4
&
Устойчивост
7
&
Магазини
1495
&
Управление и лидерство
3
&
Закупуване и снабдяване
3
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
4
&
Устойчивост
7
&
Магазини
1495
&
Управление и лидерство
3
&
Закупуване и снабдяване
3
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
4
&
Устойчивост
7
&
Магазини
1495
&
Управление и лидерство
3
&
Закупуване и снабдяване
3
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
4
&
Устойчивост
7
&
Магазини
1495
&
Управление и лидерство
3
&
Закупуване и снабдяване
3
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
10
&
Логистика
36
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
9
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
10
&
Обслужване на клиенти
0
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
10
&
Логистика
36
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
9
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
10
&
Обслужване на клиенти
0
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
10
&
Логистика
36
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
9
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
10
&
Обслужване на клиенти
0
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
10
&
Логистика
36
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
9
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
10
&
Обслужване на клиенти
0
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
10
&
Логистика
36
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
9
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
10
&
Обслужване на клиенти
0
&
Бизнес контролинг
5
&
Счетоводство и финанси
14
&
Технологии, данни и иновации
66
&
Продажби и операции
11
&
Дизайн и разработване на продукти
4
&
Бизнес контролинг
5
&
Счетоводство и финанси
14
&
Технологии, данни и иновации
66
&
Продажби и операции
11
&
Дизайн и разработване на продукти
4
&
Бизнес контролинг
5
&
Счетоводство и финанси
14
&
Технологии, данни и иновации
66
&
Продажби и операции
11
&
Дизайн и разработване на продукти
4
&
Бизнес контролинг
5
&
Счетоводство и финанси
14
&
Технологии, данни и иновации
66
&
Продажби и операции
11
&
Дизайн и разработване на продукти
4
&
Бизнес контролинг
5
&
Счетоводство и финанси
14
&
Технологии, данни и иновации
66
&
Продажби и операции
11
&
Дизайн и разработване на продукти
4
Нашите колеги споделят какво прави H&M уникално място за тях
Група служители на магазина стояха и говореха
Бъдете себе си & повече
Трябва ли да се ограничавате само до едно нещо?