Следвайте вашите интереси и вижте къде ще ви отведат
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
20
&
Устойчивост
11
&
Магазини
1906
&
Управление и лидерство
16
&
Закупуване и снабдяване
30
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
20
&
Устойчивост
11
&
Магазини
1906
&
Управление и лидерство
16
&
Закупуване и снабдяване
30
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
20
&
Устойчивост
11
&
Магазини
1906
&
Управление и лидерство
16
&
Закупуване и снабдяване
30
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
20
&
Устойчивост
11
&
Магазини
1906
&
Управление и лидерство
16
&
Закупуване и снабдяване
30
&
Брандинг, маркетинг и комуникации
20
&
Устойчивост
11
&
Магазини
1906
&
Управление и лидерство
16
&
Закупуване и снабдяване
30
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
19
&
Логистика
27
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
7
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
3
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
19
&
Логистика
27
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
7
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
3
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
19
&
Логистика
27
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
7
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
3
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
19
&
Логистика
27
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
7
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
3
&
Хора, култура, приобщаване и многообразие
19
&
Логистика
27
&
Правни въпроси, администрация, сигурност и съответствие
7
&
Лизинг, строителство, съоръжения и дизайн на магазини
14
&
Обслужване на клиенти
3
&
Бизнес контролинг
6
&
Счетоводство и финанси
6
&
Технологии, данни и иновации
56
&
Продажби и операции
1921
&
Дизайн и разработване на продукти
11
&
Бизнес контролинг
6
&
Счетоводство и финанси
6
&
Технологии, данни и иновации
56
&
Продажби и операции
1921
&
Дизайн и разработване на продукти
11
&
Бизнес контролинг
6
&
Счетоводство и финанси
6
&
Технологии, данни и иновации
56
&
Продажби и операции
1921
&
Дизайн и разработване на продукти
11
&
Бизнес контролинг
6
&
Счетоводство и финанси
6
&
Технологии, данни и иновации
56
&
Продажби и операции
1921
&
Дизайн и разработване на продукти
11
&
Бизнес контролинг
6
&
Счетоводство и финанси
6
&
Технологии, данни и иновации
56
&
Продажби и операции
1921
&
Дизайн и разработване на продукти
11
Нашите колеги споделят какво прави H&M уникално място за тях
Група служители на магазина стояха и говореха
Бъдете себе си & повече
Трябва ли да се ограничавате само до едно нещо?