Ndiq dëshirat e tua & shiko ku të çojnë
&
Brandim, Marketing & Komunikim
30
&
Qëndrueshmëria
10
&
Dyqane
2063
&
Drejtim & Lidership
20
&
Blerje & Kërkim Burimesh
31
&
Brandim, Marketing & Komunikim
30
&
Qëndrueshmëria
10
&
Dyqane
2063
&
Drejtim & Lidership
20
&
Blerje & Kërkim Burimesh
31
&
Brandim, Marketing & Komunikim
30
&
Qëndrueshmëria
10
&
Dyqane
2063
&
Drejtim & Lidership
20
&
Blerje & Kërkim Burimesh
31
&
Brandim, Marketing & Komunikim
30
&
Qëndrueshmëria
10
&
Dyqane
2063
&
Drejtim & Lidership
20
&
Blerje & Kërkim Burimesh
31
&
Brandim, Marketing & Komunikim
30
&
Qëndrueshmëria
10
&
Dyqane
2063
&
Drejtim & Lidership
20
&
Blerje & Kërkim Burimesh
31
&
Njerëzit, Kultura, Gjithëpërfshirja & Diversiteti
27
&
Logjistikë
26
&
Çështje Ligjore, Administratë, Sigurimi & Pajtueshmëria
7
&
Qira, Ndërtim, Objekte & Dizajnim i Dyqaneve
14
&
Shërbim Klienti
2
&
Njerëzit, Kultura, Gjithëpërfshirja & Diversiteti
27
&
Logjistikë
26
&
Çështje Ligjore, Administratë, Sigurimi & Pajtueshmëria
7
&
Qira, Ndërtim, Objekte & Dizajnim i Dyqaneve
14
&
Shërbim Klienti
2
&
Njerëzit, Kultura, Gjithëpërfshirja & Diversiteti
27
&
Logjistikë
26
&
Çështje Ligjore, Administratë, Sigurimi & Pajtueshmëria
7
&
Qira, Ndërtim, Objekte & Dizajnim i Dyqaneve
14
&
Shërbim Klienti
2
&
Njerëzit, Kultura, Gjithëpërfshirja & Diversiteti
27
&
Logjistikë
26
&
Çështje Ligjore, Administratë, Sigurimi & Pajtueshmëria
7
&
Qira, Ndërtim, Objekte & Dizajnim i Dyqaneve
14
&
Shërbim Klienti
2
&
Njerëzit, Kultura, Gjithëpërfshirja & Diversiteti
27
&
Logjistikë
26
&
Çështje Ligjore, Administratë, Sigurimi & Pajtueshmëria
7
&
Qira, Ndërtim, Objekte & Dizajnim i Dyqaneve
14
&
Shërbim Klienti
2
&
Kontroll Biznesi
8
&
Kontabilitet & Financë
8
&
Teknologji, Të Dhëna & Novacion
57
&
Shitje & Operime
2074
&
Dizajn & Zhvillim Produkti
16
&
Kontroll Biznesi
8
&
Kontabilitet & Financë
8
&
Teknologji, Të Dhëna & Novacion
57
&
Shitje & Operime
2074
&
Dizajn & Zhvillim Produkti
16
&
Kontroll Biznesi
8
&
Kontabilitet & Financë
8
&
Teknologji, Të Dhëna & Novacion
57
&
Shitje & Operime
2074
&
Dizajn & Zhvillim Produkti
16
&
Kontroll Biznesi
8
&
Kontabilitet & Financë
8
&
Teknologji, Të Dhëna & Novacion
57
&
Shitje & Operime
2074
&
Dizajn & Zhvillim Produkti
16
&
Kontroll Biznesi
8
&
Kontabilitet & Financë
8
&
Teknologji, Të Dhëna & Novacion
57
&
Shitje & Operime
2074
&
Dizajn & Zhvillim Produkti
16
Një grup punonjësish dyqani duke biseduar në këmbë
Ji vetja & më shumë se kaq
A duhet ta kufizosh veten për të qenë vetëm një gjë?