ทำในสิ่งที่คุณสนใจ & ดูว่าสิ่งนั้นจะนำคุณไปที่ใด
คุณอยากร่วมงานกับ H&M ประเทศไทยหรือไม่?
TIPS
TIPS
TIPS
&
การสร้างแบรนด์, การตลาด & การสื่อสาร
5
&
ความยั่งยืน
7
&
ร้าน
1606
&
การควบคุม & ความเป็นผู้นำ
2
&
การจัดซื้อและการจัดหา
3
&
การสร้างแบรนด์, การตลาด & การสื่อสาร
5
&
ความยั่งยืน
7
&
ร้าน
1606
&
การควบคุม & ความเป็นผู้นำ
2
&
การจัดซื้อและการจัดหา
3
&
การสร้างแบรนด์, การตลาด & การสื่อสาร
5
&
ความยั่งยืน
7
&
ร้าน
1606
&
การควบคุม & ความเป็นผู้นำ
2
&
การจัดซื้อและการจัดหา
3
&
การสร้างแบรนด์, การตลาด & การสื่อสาร
5
&
ความยั่งยืน
7
&
ร้าน
1606
&
การควบคุม & ความเป็นผู้นำ
2
&
การจัดซื้อและการจัดหา
3
&
การสร้างแบรนด์, การตลาด & การสื่อสาร
5
&
ความยั่งยืน
7
&
ร้าน
1606
&
การควบคุม & ความเป็นผู้นำ
2
&
การจัดซื้อและการจัดหา
3
&
ผู้คน, วัฒนธรรม,การเป็นหนึ่ง & ความหลากหลาย
10
&
การจัดส่งสินค้า 
41
&
เกี่ยวกับกฎหมาย, การบริหาร, ความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำหนด
8
&
การเช่า, การก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก & การออกแบบร้าน
11
&
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0
&
ผู้คน, วัฒนธรรม,การเป็นหนึ่ง & ความหลากหลาย
10
&
การจัดส่งสินค้า 
41
&
เกี่ยวกับกฎหมาย, การบริหาร, ความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำหนด
8
&
การเช่า, การก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก & การออกแบบร้าน
11
&
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0
&
ผู้คน, วัฒนธรรม,การเป็นหนึ่ง & ความหลากหลาย
10
&
การจัดส่งสินค้า 
41
&
เกี่ยวกับกฎหมาย, การบริหาร, ความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำหนด
8
&
การเช่า, การก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก & การออกแบบร้าน
11
&
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0
&
ผู้คน, วัฒนธรรม,การเป็นหนึ่ง & ความหลากหลาย
10
&
การจัดส่งสินค้า 
41
&
เกี่ยวกับกฎหมาย, การบริหาร, ความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำหนด
8
&
การเช่า, การก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก & การออกแบบร้าน
11
&
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0
&
ผู้คน, วัฒนธรรม,การเป็นหนึ่ง & ความหลากหลาย
10
&
การจัดส่งสินค้า 
41
&
เกี่ยวกับกฎหมาย, การบริหาร, ความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำหนด
8
&
การเช่า, การก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก & การออกแบบร้าน
11
&
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
0
&
การควบคุมธุรกิจ
7
&
บัญชี & การเงิน
15
&
เทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม
58
&
ฝ่ายขาย & ฝ่ายปฏิบัติการ
11
&
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
&
การควบคุมธุรกิจ
7
&
บัญชี & การเงิน
15
&
เทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม
58
&
ฝ่ายขาย & ฝ่ายปฏิบัติการ
11
&
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
&
การควบคุมธุรกิจ
7
&
บัญชี & การเงิน
15
&
เทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม
58
&
ฝ่ายขาย & ฝ่ายปฏิบัติการ
11
&
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
&
การควบคุมธุรกิจ
7
&
บัญชี & การเงิน
15
&
เทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม
58
&
ฝ่ายขาย & ฝ่ายปฏิบัติการ
11
&
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
&
การควบคุมธุรกิจ
7
&
บัญชี & การเงิน
15
&
เทคโนโลยี ข้อมูล และนวัตกรรม
58
&
ฝ่ายขาย & ฝ่ายปฏิบัติการ
11
&
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2
เพื่อนร่วมงานของเราแบ่งปันความคิดเห็นถึงสิ่งที่ทำให้ H&M มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
A group of store employees stood talking
เป็นตัวของตัวเอง&เป็นได้มากกว่านั้น
คุณจำกัดตัวเองให้เป็นเพียงอย่างเดียวหรือไม่?