Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Store Manager


Tạo một cửa hàng truyền cảm hứng & một đội ngũ tràn đầy cảm hứng hơn nữa.

Trở thành Quản lý cửa hàng tại H&M không đồng nghĩa với việc trở thành sếp lớn -công việc đó chủ yếu là về cách truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người đạt được những kết quả tuyệt vời. Những quản lý cửa hàng thành công của chúng tôi đều có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và một con mắt tinh tường đối với việc kinh doanh. Được thúc đẩy bởi một động cơ cá nhân nâng cao, họ nổi trội trong việc huấn luyện và truyền cảm hứng cho những người khác. 

Vai trò của bạn khi làm Quản lý cửa hàng chính là đặt khách hàng vào trung tâm của mọi việc bạn làm. Bạn cần đảm bảo dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất có thể và đảm bảo rằng việc trưng bày sản phẩm được thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi. Bạn tối đa hóa các cơ hội bán hàng và lợi nhuận của cửa hàng của bạn, cũng như theo dõi các kết quả. Bạn cũng sẽ quản lý việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển các nhân viên tư vấn bán hàng và đội ngũ Quản lý cửa hàng. Việc kinh doanh của chúng tôi chính là việc kinh doanh của bạn, vì vậy khi bạn phát triển, chúng ta phát triển. 

Tạo một cửa hàng truyền cảm hứng & một đội ngũ tràn đầy cảm hứng hơn nữa.
Hãy trở thành Store Manager & hơn thế tại H&M.