Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Sales Advisor


Mang đến cảm giác chào đón cho khách hàng & cảm giác chào đón cho chính bạn.

Trong mắt khách hàng của chúng ta, bạn chính là H&M! Bạn thân thiện, phong cách và thích làm việc với mọi người. Bạn tạo ra sự khác biệt lớn trong cửa hàng H&M. Việc cung cấp dịch vụ khách hàng và lời khuyên về phong cách tuyệt vời sẽ giúp bạn trở nên tích cực suốt cả ngày. 

Tư vấn bán hàng là một trong những vị trí quan trọng nhất của chúng tôi và là cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn với H&M. Nhiều người quản lý của chúng tôi bắt đầu sự nghiệp trên sàn bán hàng. 

Trên sàn bán hàng, điều cốt yếu nằm ở dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Với tư cách một nhân viên tư vấn bán hàng, bạn là một người đa nhiệm, thích di chuyển liên tục. Bạn cũng là một người tích cực, thân thiện với phong cách tuyệt vời. Bạn có kỹ năng tổ chức tuyệt vời và thích làm việc với một nhóm những người chỉ là những người cũng chan hòa và quan tâm đến thời trang như bạn.

Làm việc trong cửa hàng có nghĩa là đại diện cho H&M. Bạn truyền cảm hứng, hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng của chúng ta bằng mọi cách. Cho dù trên sàn bán hàng, trong các phòng thử đồ hoặc tại máy tính tiền - bạn sẽ làm việc với thời trang và con người. Dịch vụ khách hàng tuyệt vời cũng bao gồm xử lý hàng may mặc được đưa đến và đảm bảo cửa hàng trông hấp dẫn. Và tất nhiên, luôn được thông tin đầy đủ về tất cả các chiến dịch và hoạt động bán hàng của chúng ta. Bạn sẽ được trao cơ hội để làm được mọi điều. Nếu đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu, bạn sẽ thấy một hành trình ly kỳ tại H&M. 

Mang đến cảm giác chào đón cho khách hàng & cảm giác chào đón cho chính bạn.
Hãy trở thành Nhân viên tư vấn bán hàng & hơn thế tại H&M.