Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Department Manager

Giúp người khác tìm thấy con đường của họ & khám phá con đường của chính bạn

Là một quản lý ngành hàng tại H&M, bạn sẽ dành 80% thời gian cho tất cả những gì xảy ra - trên sàn bán hàng. Không chỉ vì điều đó mang đến nhiều niềm vui hơn, mà còn nhằm hỗ trợ các đồng nghiệp của bạn. Để đạt được những kết quả tuyệt vời, bạn biết tầm quan trọng của việc lắng nghe ý tưởng của đội ngũ của mình và giúp họ phát triển các kỹ năng của họ.

Việc dẫn dắt bằng cách làm gương và làm việc thực tế với đội ngũ của mình xuất hiện một cách tự nhiên. Bạn có tư duy ưu tiên khách hàng, ý thức thương mại nhạy bén giúp thúc đẩy doanh số và kiến thức vận hành để hỗ trợ bản thân và đội ngũ của mình. Bạn thích nhịp độ nhanh trong công việc kinh doanh của chúng tôi và một công việc nơi bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và đưa chúng vào thực tế. Bạn là một người tìm giải pháp với một thái độ tích cực. Bạn cũng có khả năng tổ chức tốt và biết cách tạo động lực cũng như truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Bạn điều hành bộ phận của mình với dịch vụ khách hàng tuyệt vời trên sàn bán hàng, trong phòng thử đồ và tại máy tính tiền. Khi không ở trong cửa hàng với sàn bán hàng và hỗ trợ đội ngũ của mình, bạn sẽ phát triển các chiến lược bán hàng và trình bày sản phẩm và lên kế hoạch cho các chiến dịch và hoạt động. Bạn đào tạo, phát triển và đánh giá các nhân viên Tư vấn bán hàng, cũng như tổ chức và lên kế hoạch cho bộ phận của bạn để đạt được thành công. Chúng tôi ghi nhận đóng góp mà mỗi cá nhân có thể cống hiến cho thành công chung. Khi bạn thêm tiếng nói độc đáo của mình vào H&M, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra điều kỳ diệu.

Giúp ngườikhác tìm thấy con đường của họ & khám phá con đường của chính bạn
Hãy trở thành Department Manager & hơn thế nữa tại H&M