Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Cửa hàng

Tại cửa hàng tất cả các nhân viên phối hợp với nhau để thể hiện phong cách H&M một cách đầy cảm hứng và thời trang nhất. Các cửa hàng tọa lạc ở những khu vực mua sắm nhộn nhịp nhất khắp toàn cầu. Cửa hàng cung cấp môi trường làm việc năng động vượt khỏi định nghĩa thông thường. Tại đây, tinh thần đồng đội là chìa khóa để có doanh số tốt cũng như một ngày làm việc thú vị.

Nhân viên Tư vấn Bán hàng

Bạn yêu thời trang, thích giao tiếp và năng động? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc nhân viên Tư vấn Bán hàng.

Quản lý Ngành hàng

Bạn có khả năng phát triển đội ngũ nhân viên và tăng trưởng kinh doanh? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc Quản lý Ngành hàng.

Phụ trách Trưng bày

Bạn có phải là tín đồ thời trang với tư duy thương mại? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc của Phụ trách Trưng bày.

Cửa hàng Trưởng

Bạn có phải là nhà lãnh đạo có óc kinh doanh và chí cầu tiến? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc của Cửa hàng Trưởng.

Phụ trách Nguồn tiền

Bạn có tính tỉ mỉ, thông thạo tính toán số liệu và chú trọng doanh số? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc Phụ trách Nguồn tiền.