Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên Khảo giá

Chuyên viên Khảo giá (Quotations Merchandiser) là một thành viên trong nhóm chuyên thương thảo để có hợp đồng tốt nhất cho từng mặt hàng may mặc hoặc sản phẩm. Bạn tối ưu hoá thời gian chờ hàng và đảm bảo kế hoạch sản xuất được thực hiện đúng hạn.

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân mạnh về kỹ năng phân tích và thương thảo. Những người có khả năng phản hồi cho nhà cung ứng về mẫu hàng để họ hoàn thiện hơn và thương thảo để có giá tốt nhất.

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân mạnh về kỹ năng phân tích và thương thảo. Những người có khả năng phản hồi cho nhà cung ứng về mẫu hàng để họ hoàn thiện hơn và thương thảo để có giá tốt nhất.

Nghe hợp với bạn chứ? Xin chúc mừng - đây là cơ hội để xây dựng sự nghiệp không theo lối mòn.