Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Kỹ thuật viên May mặc

Là một Kỹ thuật viên May mặc (Garment Technician), bạn làm việc cùng các chuyên viên Kiểm soát Chất lượng (Quality Controller), Chuyên viên Thu mua (Merchandiser) và đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển (R&D).

Hàng ngày, bạn sẽ tham gia công đoạn phát triển sau cùng của sản phẩm; kiểm tra chuẩn cắt may, số đo và chất lượng may của trang phục. Bạn cũng xem xét các mẫu hàng và mẫu kiểu dáng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi đưa vào sản xuất. Nhiệm vụ của bạn cũng bao gồm khuyến khích các nhà cung ứng tích cực hơn trong việc tìm giải pháp kỹ thuật tối ưu.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên không ngại xắn tay áo lên làm việc và khám phá những cơ hội cũng như giải pháp mới!

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hay quá! Đây là cơ hội nghề nghiệp với tiềm năng phát triển vô tận.