Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát Kinh doanh

Theo chân Lilian, Cecilia và Johan trong một ngày làm việc

Vai trò Kiểm soát Kinh doanh (Business Controller) chủ yếu là biến số liệu phân tích thành hành động. Bạn làm việc trong môi trường đa dạng lý thú ưu tiên kinh doanh và sâu sát mọi khâu với nhịp độ nhanh.

Bạn sẽ là thành viên của một đội ngũ năng động, cung cấp số liệu phân tích ngắn hạn và dài hạn, dự báo và lập kế hoạch hành động mỗi ngày.  Bạn làm việc theo các chỉ số KPI đề ra: giá cả, thời gian chờ, chất lượng, phát triển bền vững và năng lực nhằm đảm bảo hiệu lực của các quy trình và phương pháp kinh doanh của H&M.

Bạn giúp đưa ra quyết định và vận dụng kỹ năng giao tiếp xuất sắc để trình bày vấn đề phức tạp sao cho thật rõ ràng cho toàn nhóm của mình.

Trong vai trò Kiểm soát Kinh doanh, bạn được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tương lai, và với đam mê dành cho thương trường, có vô số cơ hội tốt đang chờ bạn.

Có quan tâm? Tuyệt vời! Đây là cơ hội để xây dựng sự nghiệp không theo lối mòn.