Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Quản lý

Tham quan Trung tâm Phân phối

Là Quản lý Điều vận (Manager), bạn phụ trách một bộ phận vô cùng bận rộn trong nhà kho. Cung ứng hàng hóa là trách nhiệm chính của bạn, cùng với công tác huấn luyện đồng nghiệp để liên tục hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu là cấp hàng đầy đủ cho các cửa hàng trên toàn cầu.

Bạn có phải là tấm gương sáng về tính cách hướng ngoại và tinh thần cầu tiến? Chúng tôi cần ứng viên biết cách động viên và huấn luyện đội ngũ của mình, có tham vọng và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc - đồng thời cũng là người hòa đồng tập thể, biết lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh.

Vai trò Quản lý Điều vận đặt trọng tâm vào dịch vụ, nghĩa là bạn cần hiểu tầm quan trọng của công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ, chịu trách nhiệm về mặt tài chính, thường xuyên bám sát các hoạt động, lập kế hoạch và tổ chức bộ phận của mình để đạt hiệu quả làm việc hợp lý. Nhưng bạn cũng cần phải hiểu điều quan trọng là tìm thấy niềm vui trong công việc và luôn tạo động lực cho đội ngũ của mình.

Có vẻ như đây là công việc dành cho bạn? Đây là cơ hội để xây dựng sự nghiệp không theo lối mòn.