Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên

Tham quan Trung tâm Phân phối

Là một Chuyên viên (Associate) Điều vận nghĩa là làm việc trong môi trường nhịp độ nhanh và luôn thay đổi, nơi cơ hội phát triển là vô tận. Vai trò này có nghĩa là nhận lãnh trọng trách cá nhân ngay từ ngày đầu tiên.

Chúng tôi tìm kiếm những cá nhân làm việc có tổ chức, ngăn nắp và vô cùng tích cực. Những người khát khao vươn lên và yêu thích công việc khác với thường lệ.

Là một Chuyên viên, nhiệm vụ của bạn là cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các cửa hàng, cổng Mua sắm Trực tuyến và khách hàng đặt mua theo catalog. Bạn sẽ bốc dỡ, phân loại trang phục nhập về hàng ngày bằng xe tải hoặc container, đồng thời giữ gìn kho hàng sạch sẽ ngăn nắp. Bạn cũng cần phải nắm thông tin cập nhật về các chiến dịch và hoạt động bán hàng.

Có quan tâm? Tuyệt vời! Đây là cơ hội để xây dựng sự nghiệp không theo lối mòn.