Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Làm việc ở khối Điều vận

Để đưa sản phẩm thời trang đến tay mọi người cần rất nhiều nhân lực. Ở bộ phận Điều vận, chúng tôi đảm bảo quy trình phân phối hoạt động suôn sẻ, dòng hàng được duy trì hiệu quả, linh hoạt và di chuyển nhanh chóng. Làm việc ở khối điều vận tại H&M có nghĩa là làm việc trong môi trường không hề nhàm chán, nơi mà sự chuẩn xác được biểu dương.

Chuyên viên

Bạn có phải là người biết tổ chức tốt và thích công việc năng động? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc của Chuyên viên Điều vận.

Quản lý

Bạn có sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm và đưa thời trang đến mọi nhà? Vai trò này có thể phù hợp cho bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc của Quản lý Điều vận.