Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Trưng bày

Visual Department (Bộ phận Hình ảnh) làm việc với các bộ phận khác nhau để nâng cao trải nghiệm trong cửa hàng thông qua cách trưng bày sản phẩm thời trang và các chiến dịch quảng bá đầy cảm hứng

Chúng tôi muốn đảm bảo là các bộ sưu tập được trưng bày theo cách tốt nhất - qua các chiến dịch đầy biểu cảm, tối ưu hóa cách trưng bày tại cửa hàng và tạo chủ đề trang trí cửa sổ thật thú vị.

Hiện nay, bộ phận này có 80 nhân viên tài năng sáng tạo với nhiều vai trò như Creator (Nhà sáng tạo), Stylist (Nhà tạo mẫu) và Project Manager (Quản lý Dự án)

Visual Department (Bộ phận Hình ảnh) bao gồm 5 nhóm thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tất cả cùng cộng tác để đạt kết quả tốt nhất có thể!

  • Presentation & Styling Team (Đội ngũ Trưng bày & Tạo mẫu) - Phối hợp chặt chẽ với Buying Office (Văn phòng Thu mua) để tối ưu hóa công tác trưng bày & tạo mẫu. Họ thiết lập các chuẩn mực Hình ảnh Toàn cầu và làm việc với các bộ sưu tập hiện tại cũng như sắp triển khai trong tương lai.
  • Window Design Team (Đội ngũ Thiết kế Cửa sổ) - Đội ngũ thiết kế cửa sổ đảm nhận việc sáng tạo ý tưởng tốt nhất hỗ trợ cho chiến dịch quảng bá trong cửa hàng, trong đó có nhiệm vụ thiết kế chủ đề trang trí cửa sổ.
  • Production Team (Đội ngũ Sản xuất) - Đội ngũ sản xuất đảm trách tìm nguồn vật tư và sản xuất sản phẩm chất lượng cao cho các cửa hàng với giá hợp lý nhất. Mục tiêu của họ là thiết lập cơ cấu sản xuất vững mạnh có tính sáng tạo, bền vững và có lợi nhuận để phát huy tối đa khả năng bán hàng cùng tác động của ý tưởng/thương hiệu.
  • Planning & Information Team (Đội ngũ Hoạch định & Thông tin) - Trách nhiệm chính gồm xúc tiến lập kế hoạch thương mại, triển khai các chiến dịch, cải tiến trải nghiệm trong cửa hàng và tạo nguồn thông tin truyền cảm hứng cho cửa hàng cùng các đội nhóm ở mỗi quốc gia.
  • Country support & Talent Team (Đội ngũ Hỗ trợ quốc gia & Nhân viên Tài năng) - Đi khắp thế giới để hỗ trợ các đội nhóm tại từng quốc gia để áp dụng phương thức trưng bày cũng như chia sẻ cách thực hành tối ưu.

Nói tóm lại, Visual Department (Bộ phận Hình ảnh) kiến tạo một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời bằng các hình thức trưng bày bộ sưu tập thời trang và chiến dịch theo cách hấp dẫn nhất có thể!