Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Sản xuất

H&M không sở hữu nhà máy công xưởng nào. Trang phục H&M được thu mua từ khoảng 800 nhà cung ứng độc lập, chủ yếu là ở Châu Âu và Châu Á. Các Văn phòng Sản xuất H&M có trụ sở trên toàn cầu, tại đây chúng tôi xử lý mọi khía cạnh thực tế trong sản xuất và thường xuyên giữ liên hệ với các nhà cung ứng.

Văn phòng Sản xuất đặt mua hàng với nhà cung ứng, đảm bảo các mặt hàng được sản xuất đúng giá với chất lượng tốt và giao hàng đúng hạn.

Với quy trình kiểm soát và kiểm toán chặt chẽ, chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ quy định về an toàn và chất lượng, rằng chúng được sản xuất trong điều kiện làm việc an toàn, công bình, hợp pháp và nhân đạo.

Tựu trung, Văn phòng Sản xuất đảm bảo rằng thời trang tuyệt vời của H&M thực sự tuyệt vời từ trong ra ngoài.