Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Nội thất

Bộ phận Nội thất tại Trụ sở Chính là nơi triển khai, thiết kế và quy hoạch tất cả cửa hàng H&M trên toàn cầu. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ các Kiến trúc sư, Nhà thiết kế và Quy hoạch Cửa hàng, cùng với Chuyên viên Thu mua và ban hành chính, tất cả cùng phối hợp để tạo dựng nên không gian H&M đầy cảm hứng, lý thú và mời gọi mua sắm. Thách thức của chúng tôi là làm thế nào để ứng biến và phát triển ý tưởng để tạo không gian mua sắm tuyệt vời cho mỗi địa điểm cụ thể - nơi mọi chi tiết từ sàn, vách đến trần nhà đều được thiết kế riêng bởi bộ phận Nội thất.

Bộ phận Nội thất là môi trường sôi động, nơi thiết kế hàng trăm cửa hàng H&M mới mỗi năm. Với mục tiêu của công ty là gia tăng 10-15% số lượng cửa hàng mỗi năm, chắc chắn chúng tôi sẽ luôn bận rộn.

Nói tóm lại, bộ phận Nội thất là nơi hình thành ý tưởng thiết kế và tạo dựng không gian mua sắm trong các cửa hàng H&M.