Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Tài chính và Kế toán

Bộ phận Tài chính và Kế toán toàn cầu là một trụ cột trong doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm mọi thứ từ thanh toán hóa đơn đến đảm bảo nguồn tiền mặt cho công ty. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về mọi vấn đề kế toán liên quan đến việc mở rộng công ty.

Có rất nhiều vị trí khác nhau trong bộ phận này - và tất cả đều có trách nhiệm to lớn. Người phụ trách các giải pháp định giá chuyển giao chiến lược, người phụ trách công tác mở rộng ở thị trường mới, người khác thì lo xử lý hóa đơn. Chúng tôi là đội ngũ gồm nhiều Kế toán viên (Accountant), Kiểm soát Kế toán (Accounting Controller), Thư ký Kế toán (Accounting Clerk) và Quản trị Tiền lương (Salary Administrator), tất cả đều nhiều tham vọng và đam mê yêu nghề. Đội ngũ chúng tôi tham gia tích cực vào từng bước xây dựng nên thành công của H&M - từ vấn đề kế toán nhỏ nhất cho đến những khó khăn về thuế VAT toàn cầu.

Nói cách khác, Bộ phận Tài chính và Kế toán đảm bảo H&M có kiến thức tài chính sâu sắc và ngân quỹ cần thiết để tiếp tục tăng trưởng và mang thời trang đến mọi nhà.