Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát Kinh doanh

Kiểm soát Kinh doanh (Business Controller) tại H&M biến số liệu phân tích thành hành động. Bạn cần có kỹ năng then chốt để giải quyết những công việc phức tạp ở từng bộ phận - từ Bán hàng, Bán hàng Trực tuyến và Sản xuất đến Thu mua, Cơ hội Kinh doanh mới và CNTT. Dù bạn làm việc ở nơi nào, tất cả chúng ta đều chia sẻ một điểm chung là ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc kinh doanh và cơ hội nghề nghiệp vô tận.

Là chuyên viên Kiểm soát Kinh doanh, bạn được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong môi trường nhịp độ nhanh. Bạn cần có khả năng chuyển hóa vấn đề phức tạp thành bức tranh rõ ràng cho toàn đội ngũ của mình, vì thường thì bạn là nhà phân tích duy nhất ở đó. Một số nhân viên chúng tôi làm việc tại Văn phòng Thu mua ở Stockholm hoặc ở các bộ phận trung tâm khác, một số có thể làm việc ở bộ phận Bán hàng hoặc Sản xuất, có trụ sở tại thị trường bất kỳ của H&M.

Nói tóm lại, Kiểm soát Kinh doanh là một lĩnh vực nhiều cơ hội, với các vị trí bổ nhiệm có sẵn trong toàn bộ tổ chức. Chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh nhờ biến số liệu phân tích thành hành động.

Kiểm soát Kinh doanh

Bạn là nhà phân tích tinh tường và có kỹ năng quản lý con người thật tuyệt vời? Vai trò này có thể phù hợp với bạn!

Tìm hiểu thêm về công việc Kiểm soát Kinh doanh.