Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Bạn có thể làm những công việc gì tại H&M?

Cửa hàng

Đây là nơi H&M thu hút và chào đón khách hàng - giới thiệu những sản phẩm thời trang và chất lượng với giá hấp dẫn nhất.

Tìm hiểu thêm về Cửa hàng.

Điều vận

Đây là nơi chúng tôi đảm bảo đúng sản phẩm đến đúng nơi và vào đúng thời điểm.

Tìm hiểu thêm về Điều vận.

Sản xuất

Đây là nơi chúng tôi đảm bảo các mặt hàng thời trang được sản xuất với đúng giá trị, có chất lượng tốt và được giao đúng hạn.

Tìm hiểu thêm về Sản xuất.

Văn phòng chính

Đây là nơi chúng tôi làm việc hậu trường để mang những sản phẩm thời trang tuyệt vời đến mọi nhà.

Tìm hiểu thêm về Văn phòng chính.