Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Bạn có cùng chia sẻ tinh thần H&M?

Một con đường phát triển sự nghiệp thoát khỏi lối mòn, dành cho những người có tư duy sáng tạo. Liệu bạn có đủ phẩm chất cần thiết? Hãy thử làm trắc nghiệm sau nhé!

NÀO TA CÙNG BẮT ĐẦU!

Giải quyết vấn đề

Một khách hàng lớn tiếng kêu ca vì phải xếp hàng dài chờ lâu ở quầy thu ngân. Với vai trò quản lý, bạn sẽ làm gì?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Cùng phát triển

Phương hướng nào tốt nhất để xây dựng nghề nghiệp của bạn tại H&M?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Tinh thần đồng đội

Ngày làm việc ở Bộ phận Thời trang Nữ của bạn thế là xong, khu vực làm việc ngăn nắp, bảng giá ngay ngắn và phòng thử quần áo được dọn trống. Đến giờ đóng cửa rồi. Việc cuối cùng là gì nào?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Ý nghĩa của câu “Càng đơn giản càng tốt"

Tại H&M, một trong những quy tắc quan trọng nhất là làm việc gì cũng nên “càng đơn giản càng tốt". Nhưng thực sự nó có nghĩa là gì?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Tinh thần doanh nhân

Giả sử bạn là nhân viên Tư vấn Bán hàng tại một cửa hàng H&M, trời bắt đầu đổ mưa bên ngoài. Bạn sẽ làm gì?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Sức mạnh con người

Nhận định nào sau đây bạn nghĩ là xuất phát từ nhân viên H&M?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Cá tính

Tại H&M, điều quan trọng là tìm đúng người. Những phẩm chất cá nhân nào bạn nghĩ là quan trọng nhất đối với chúng tôi?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Thời trang và chất lượng

Phương châm kinh doanh của H&M là "Thời trang và chất lượng với giá tốt nhất theo đường lối phát triển bền vững". Nhận định nào sau đây bạn cho là mô tả tốt nhất quan điểm của chúng tôi về chất lượng?

Hãy chọn câu trả lời của bạn! Có thể có nhiều đáp án đúng.

PHẢN HỒI

PHẢN HỒI

Vậy kết quả trắc nghiệm thế nào? Chúng tôi hy vọng bạn biết thêm đôi điều về H&M, và có lẽ bạn cũng có rất nhiều sáng kiến hay muốn chia sẻ cùng chúng tôi. Tại H&M, chúng tôi bám sát đường lối của mình và luôn nỗ lực phát huy tạo sự khác biệt. Nghe thú vị đấy chứ? Hãy tiếp tục tìm hiểu hoặc xem có vị trí nào đang cần tuyển không nhé!

XONG!