Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Viết nên câu chuyện của riêng bạn

Bắt đầu học những điều mới & tìm hiểu mọi điều bạn có thể trở thành. Hãy là chính bạn & hơn thế tại H&M

Tại H&M, bạn được trao quyền, được tin tưởng và thử thách để khám phá con đường riêng và viết nên câu chuyện của riêng bạn. Chúng tôi tin vào việc trao cho mọi người trách nhiệm ngay từ ban đầu để tạo ra một ý thức mạnh mẽ về quyền sở hữu và trách nhiệm. Việc kinh doanh của chúng tôi chính là việc kinh doanh của bạn. Khi bạn phát triển, chúng ta phát triển. 

Tại H&M, chúng tôi tin rằng bạn có thể tìm thấy những điều bạn yêu thích. Vì chúng tôi tin rằng chúng tôi là nơi mọi điều đều có thể và là một điểm đến tuyệt vời, điều này có nghĩa là không có con đường nào được định sẵn. Chúng tôi khuyến khích bạn đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển sự nghiệp của chính bạn. Bằng cách làm việc thật tuyệt vời và đưa các giá trị của chúng tôi vào thực tiễn, chúng ta có thể biến mọi điều thành có thể!

Có nhiều cách để bạn phát triển sự nghiệp cùng với chúng tôi. Cơ hội tuyệt vời để phát triển cả về chuyên môn và cá nhân được cung cấp thông qua sự tiến bộ nội bộ, bằng cách học các kỹ năng khác nhau, bằng cách chuyển đổi giữa các chức năng và bằng cách đảm nhận các trách nhiệm mới. Tại H&M, bạn sẽ có cơ hội khám phá nhiều vai trò tiềm năng khác nhau có thể đưa bạn đi khắp nơi trên thế giới.


Thêm tiếng nói độc đáo của riêng bạn

Giá trị của chúng tôi tạo thành một liên kết chung giữa các nhân viên H&M trên toàn thế giới. Bất kể vai trò của bạn là gì, bạn đóng góp cho thành công của H&M bằng cách thực hiện các trách nhiệm của mình và bằng cách sống theo các giá trị của chúng tôi. Chỉ cần ghi nhớ: CÁCH bạn làm việc cũng quan trọng như những VIỆC bạn làm. Điều này tạo ra một nơi làm việc trong đó mỗi người thuộc đội ngũ đều quan trọng và mọi người đều có thể tạo ra sự khác biệt. 


Dẫn đường

Tại H&M, điều cốt yếu của việc lãnh đạo là sự truyền cảm hứng, tín nhiệm, phản hồi và tạo động lực. Các nhà lãnh đạo chúng tôi lãnh đạo bằng cách làm gương - họ được thúc đẩy bởi các giá trị và tham vọng của chúng tôi nhằm giúp các nhân viên và doanh nghiệp của chúng tôi phát triển.

Nhiều nhà lãnh đạo của chúng tôi đã được tuyển dụng nội bộ. Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo, huấn luyện và cố vấn để hỗ trợ phát triển nhân viên. Tại H&M, bạn sẽ tìm thấy các cơ hội học tập liên tục cũng như những đồng nghiệp biết khuyến khích và hỗ trợ bạn.

Dám trở thành lãnh đạo!


Đào tạo và phát triển

Tại H&M, học tập là một phần văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo nội bộ truyền cảm hứng cho mọi vị trí. Chúng tôi muốn trở thành một nơi mà nhân viên cảm thấy có giá trị và được trao cơ hội sở hữu sự phát triển của chính họ. Do đó, chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo mở đầu cho tất cả nhân viên. 

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự luân chuyển vai trò nội bộ và tiến bộ nội bộ. Chúng tôi hoạt động tại nhiều thị trường trên thế giới. Sự mở rộng mạnh mẽ của chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội cho những sự phân công nhiệm vụ quốc tế.


Đánh giá và đối thoại mở

Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi là chúng tôi thẳng thắn và cởi mở. Điều này có nghĩa là chúng tôi sở hữu một văn hóa phản hồi mạnh mẽ . Việc đánh giá và đối thoại thường xuyên rất quan trọng đối với sự phát triển và sự hài lòng của các nhân viên. Đánh giá hàng năm và kế hoạch phát triển được cá nhân hóa sẽ hỗ trợ sự phát triển của đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Sự phát triển cá nhân và chuyên môn của các nhân viên là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của H&M, để trở thành nơi mọi điều đều có thể và một điểm đến tuyệt vời…