Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Tất nhiên là có nhiều quyền lợi rồi!

Tại H&M, chúng tôi rất quan tâm đến nhân viên. Điều quan trọng đối với chúng tôi là làm thế nào để bạn cảm thấy được trân trọng và đối xử tốt về mọi mặt. Về lâu dài, sự mãn nguyện toàn vẹn của bạn chính là chìa khóa thành công cho H&M. Trên thực tế, điều này có nghĩa là tất cả nhân viên trên toàn thế giới đều được hưởng nhiều quyền lợi tuyệt vời. Hãy tìm hiểu nhé!


Mua sắm với nhiều ưu đãi hơn

Như bạn đã biết, sản phẩm H&M vốn đã có giá mềm - nhưng nếu bạn là nhân viên thì bạn càng được ưu đãi hơn! Tất cả nhân viên đều được giảm giá khi mua sắm tại các cửa hàng H&M trên toàn cầu.


Lợi ích từ thành công chung

Chương trình HIP của H&M (Incentive Program - Chương trình Trao thưởng) khích lệ và khen thưởng cho sự tận tụy của nhân viên mỗi ngày cũng như sự gắn kết lâu dài. Một khoản đóng góp ban đầu từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Stefan Persson và gia đình, cùng các khoản đóng góp tương lai từ Tập đoàn H&M, sẽ được trao đồng đều cho tất cả nhân viên theo thời gian - bất kể vị trí hay mức lương của bạn. Là nhân viên công ty, bạn sẽ được hưởng lợi ích từ mức giá trị tăng trưởng của H&M tương tự như các cổ đông. Tìm hiểu thêm!


Đào tạo và phát triển

H&M cung cấp chương trình đào tạo nội bộ ở mọi cấp độ. Chúng tôi muốn H&M trở thành nơi làm việc mà nhân viên cảm thấy được trân trọng và có cơ hội để phát triển. Điều đó được thực hiện qua quy trình luân chuyển công tác nội bộ và khả năng thăng tiến, cũng như cung cấp cơ hội làm việc quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đào tạo đại cương cho vai trò nhân viên Tư vấn Bán hàng, Quản lý Ngành hàng, Phụ trách Trưng bày và Cửa hàng Trưởng.


Xét duyệt năng lực và trao đổi cởi mở

Chúng tôi tin rằng phản hồi và đánh giá năng lực có vai trò then chốt để phát triển nhân viên và đạt được sự hài lòng trong công việc. Những kỳ xét duyệt lương và đánh giá nhân viên thường niên là một số công cụ nhằm khích lệ phát triển chuyên môn và hoàn thiện cá nhân.