Sök efter karriärmöjligheter

Hållbarhet

På hållbarhetsavdelningen ser vi till att H&M’s mode alltid kan bäras med gott samvete. Vi anger riktlinjer för hur hållbarhetsmålen ska nås och mäter resultaten på alla tänkbara sätt. Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål.

Hållbarhetsavdelningen är uppdelad i fyra grupper som alla arbetar tillsammans:

  • Social hållbarhet – ger support, anger riktlinjer och samordnar det sociala hållbarhetsarbetet.
  • Miljöhållbarhet – ger support, anger riktlinjer och samordnar vårt miljöarbete i hela företaget.
  • Produkthållbarhet – ger support, anger riktlinjer och samordnar hållbarhetsarbetet för våra kommersiella produkter och deras livscykel.
  • Relationshållbarhet – samordnar tvärfunktionella hållbarhetsaktiviteter och kommunikation, samt ser till att innehållet i vår hållbarhetskommunikation är korrekt och relevant.

Sammanfattningsvis ser hållbarhetsavdelningen till att vi tar vårt ansvar för världen vi lever i och för människorna runt omkring oss.