Sök efter karriärmöjligheter

En inblick i H&M:s arkitekturella resa

Mats Rygaard, chefsarkitekt på H&M:s IT avdelning, berättar om det senaste inom arkitektur och hur vi arbetar med att möta nya tekniker och trender.

Hur ser du på arkitekturens betydelse för H&M?
H&M är mitt uppe i en digital transformation för att kunna bemöta en fortsatt expansion, en mer digital kundupplevelse och en mer effektiv varuflödeskedja – förändringar som alla är direkt beroende av en helt ny generation arkitektur. Med tanke på H&M:s storlek innebär det naturligtvis en fantastiskt spännande resa för oss arkitekter, en resa som jag vågar påstå har få motsvarigheter i Sverige.

Vad ser du för kommande trender inom arkitekturområdet?
Inom detaljhandel generellt är det ett tydligt fokus på digitalisering av butik och en sömlös, kanaloberoende kundupplevelse. En av digitaliseringens konsekvenser är att teknik plötsligt har hamnat på toppen av många företags förändringsagendor, vilket i sin tur kräver en välfungerande och framåtlutad arkitekturfunktion. Det märker vi tydligt av även på H&M, där behovet av arkitekter bara fortsätter att öka.

Vilka tekniska initiativ tar H&M 2018?
Innan jag kom till H&M insåg jag inte hur stor koncernen är, eller hur många fantastiska, nya investeringar som görs. Utöver nya generationer av ERP- och onlineplattformar så växer varumärkesportföljen, vi satsar på avancerad analys och RFID. Men det är verkligen svårt att välja av allt som händer! Det känns som att de enda konstanta är vår ständiga förändring, vilket ju förstås är både enormt entusiasmerande och utmanande för oss arkitekter!

Från ett arkitektperspektiv - hur arbetar H&M med nya teknologier inom IT?
Vi arkitekter är nyckelspelare i att driva och facilitera förändring både på affärs- och IT-sidan. Vi jobbar proaktivt med att identifiera vilka förändringar som behöver ske, men också att styra förändringen i rätt riktning. Den nya generationen arkitektur som nu växer fram är helt baserad på den senaste tekniken, vilket är en absolut förutsättning med tanke bland annat på de unika skalbarhetsutmaningar som ett företag med vår globala storlek har att förhålla sig till. Minnesdatabaser, RFID, API-plattformar, prediktiv analys – listan kan göras hur lång som helst.

Vad är det bästa med arkitektrollen på H&M?
Jag har jobbat som arkitektkonsult i 20 år på de största bolagen runt om i världen, men ingenstans har jag stött på en kultur som så helhjärtat omfamnar och förstår vikten av arkitekturarbetet. Att som arkitekt verka i en framgångsrik koncern med en global närvaro, en mängd varumärken, ett konstant inflöde av nya affärsidéer och en framåtlutad digital ambition torde vara varje arkitekts dröm!

Är du intresserad av att jobba med IT-arkitektur på H&M? Skicka in en öppen ansökan här!

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.