Sök efter karriärmöjligheter

Human Resources

Human Resources (HR) är en strategisk partner i vår affärsverksamhet. Vi stödjer hela organisationens utveckling och tillväxt genom att bland annat rekrytera och utbilda våra medarbetare. Syftet är att se till att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats.

Vårt mål är att vara en god arbetsgivare som agerar med integritet och respekt gentemot alla som bidrar till vår framgång. H&M ska vara en plats där alla känner sig uppskattade och kan utvecklas.

Human Resources bidrar med andra ord till vårt företags fortsatta framgångar genom att uppmuntra våra medarbetare och få dem att växa och utvecklas.