Pretraži raspoloživa radna mesta

Logistika

U odseku logistike se staramo da logistički sistem H&M-a bude efikasan, postojan i da dobro funkcioniše. Stvaramo sveobuhvatna distributivna rešenja za svaku kariku u lancu snabdevanja, od fabrike do prodavnice. To znači nadzor prekomorskog, železničkog, drumskog i vazdušnog transporta, kao i utovar, istovar i skladištenje naših odevnih predmeta. Naše profesionalno angažovanje je u biti pružanje kvalitetne usluge, na vreme, svakom kupcu koji kupuje u našim prodavnicama.

Mi ne puštamo da nas nosi tok. Mi upravljamo tokom - zajedno sa našim timovima širom sveta koji su fokusirani na uslugu, kompetentni i motivisani.

Jednostavno rečeno, odsek logistike obezbeđuje da pravi proizvod stigne na pravo mesto u pravo vreme, sa pravim kvalitetom i po pravoj ceni - uz najmanji mogući uticaj na životnu sredinu.