Pretraži raspoloživa radna mesta

Obaveštenje o privatnosti Regrutovanje

Opšte

Privatnost podataka je od velike važnosti za H&M i mi želimo da budemo jasni i transparentni kada je reč o obradi Vaših ličnih podataka.

Zbog toga imamo pravilnik koji navodi način na koji ćemo obrađivati i štititi Vaše lične podatke.

Obaveštenje za zaposlene važi za sve zaposlene i konsultante, uključujući članove porodica. Ukoliko H&M-u prosledite informacije u vezi sa svojim članovima porodice, odgovorni ste da im obezbedite ove informacije.

Ko kontroliše Vaše lične podatke?
Kompanija H & M Hennes & Mauritz d.o.o. (“H&M”), nadzire Vaše lične podatke pod primenom odgovarajućeg Zakona o zaštiti podataka.

Gde čuvamo Vaše podatke?
Podatke koje prikupljamo od Vas čuvamo u okviru Evropskog ekonomskog područja (European Economic Area - “EEA”), ali oni takođe mogu biti prosleđeni i obrađeni u državi izvan EEA. Svaki takav prenos Vaših ličnih podataka će se vršiti u skladu sa primenljivim zakonima.

Za prenos podataka izvan van EEA, H&M će koristiti standardne ugovorne odredbe i zaštitu privatnosti kao zaštitne mere za zemlje bez odluke o adekvatnosti od Evropske komisije.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?
Vaši podaci mogu biti podeljeni u okviru H&M grupe (detalje o kompanijama koje propadaju H&M grupi potražite u našem godišnjem izveštaju koji možete pronaći na about.hm.com).

Nikada ne prosleđujemo, ne prodajemo niti menjamo Vaše podatke u reklamne svrhe trećem licu izvan H&M grupe. Podaci koji se prosleđuju trećim licima se koriste zarad vašeg informisanja o našim uslugama. Ispod možete pronaći kategorije trećih lica za svaki specifični proces.

Koji je pravni osnov za obradu podataka?
Obavestićemo Vas o svakoj specifičnoj obradi ličnih podataka koje prikupljamo od Vas, bilo da je obezbeđivanje ličnih podataka zakonsko ili zahteva potpisivanje ugovora, bilo da postoji obaveza da dostavite lične podatke i obavestićemo Vas o mogućim posledicama ukoliko to ne uradite.

Koja su Vaša prava?

Pravo pristupa:
Imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate informacije o ličnim podacima koje čuvamo. Možete kontaktirati H&M, koji će Vam poslati Vaše lične podatke putem e-mail-a.

Pravo na prenosivost:
Kada god H&M obrađuje Vaše lične podatke automatski, na osnovu Vaše saglasnosti ili sporazuma, imate pravo da dobijete kopiju vaših podataka u struktuiranom, elektronski čitljivom formatu, prenete Vama ili drugoj strani. Ovo se odnosi samo na lične podatke koje ste nam poslali.

Pravo na ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku Vaših ličnih podataka ukoliko su oni netačni, uključujući pravo da upotpunite podatke koji su nepotpuni.

Pravo na brisanje:
Imate pravo na brisanje bilo kojih ličnih podataka koje obrađuje H&M u bilo kom trenutku, osim u sledećim situacijama:

 • za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja ili informisanja
 • za usklađivanje sa zakonskim obavezama
 • za uspostavljanje, vršenje ili odbranu zakonskih zahteva

Vaše pravo na prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa:
Imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka na osnovu H&M-ovog legitimnog interesa. H&M neće nastaviti da obrađuje lične podatke, osim ako ne pokažemo legitimni osnov za obradu koja prevazilazi Vaš interes i prava, ili zbog zakonskih prava.

Pravo na ograničenje:
Imate pravo da zatražite da H&M ograniči obradu ličnih podataka u sledećim okolnostima:

 • ako se protivite obradi na osnovu H&M-ovog legitimnog interesa, H&M će ograničiti svaku obradu takvih podataka do potvrde legitimnog interesa
 • ako tvrdite da su Vaši lični podaci netačni, H&M će ograničiti svaku obradu takvih podataka do verifikacije tačnosti ličnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, možete se protiviti brisanju ličnih podataka i umesto toga zatražiti ograničenje korišćenja Vaših ličnih podataka
 • ako H&M više ne zahteva lične podatke, ali su potrebni za pravne zahteve

Kako možete ostvariti svoja prava?
Zaštitu podataka shvatamo veoma ozbiljno, i stoga postoji odgovarajući proces postupka sa Vašim zahtevima

u vezi sa ostvarenjem Vaših gorenavedenih prava. Vaš zahteve možete poslati na sledeće načine:

 • zaposleni i konsultanti sa pristupom portalu ServiceNow – koriste SelfService portal za slanje zahteva.
 • bivši zaposleni i konsultanti, kandidati, zaposleni na odsustvu koji nemaju pristup portalu ServiceNow – mogu poslati zahtev putem email-a na: GDPRemployRS@hm.com

Službenik za zaštitu podataka:
Imamo Službenika za zaštitu podataka da bismo osigurali to da kontinuirano obrađujemo Vaše lične podatke na otvoren, tačan i legalan način. Možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka:

 • zaposleni i konsultanti sa pristupom portalu ServiceNow – koriste SelfService portal za slanje zahteva.
 • bivši zaposleni i konsultanti, kandidati, zaposleni na odsustvu, koji nemaju pristup portalu ServiceNow – mogu poslati zahtev putem email-a na: GDPRemployRS@hm.com

Pravo na žalbu nadzornim organu:
Ako smatrate da H&M obrađuje Vaše lične podatke na neispravan način, možete nas kontaktirati. Takođe, imate pravo na žalbu nadzornom organu.

Ažuriranje našeg Obaveštenja o privatnosti:
Možda će biti potrebe za ažuriranjem našeg Obaveštenja o privatnosti.  Komuniciraćemo  sve materijalne izmene Obaveštenja o privatnosti, na primer svrhu korišćenja Vaših ličnih podataka, identitet kontrolora Vaših prava.

Regrutacija

Zašto obrađujemo Vaše lične podatke?
Obrađivaćemo Vaše lične podatke da bismo komunicirali sa Vama i procenili Vaš profil za trenutne i/ ili buduće potrebe regrutacije u okviru H&M grupe. Proces može obuhvatiti ekranizaciju, intervjue, testove, referentne provere, kao i to da Vas obavestimo o novim pozicijama na osnovu Vašeg profila.

Ukoliko Vam je ponuđena pozicija, takođe ćemo koristiti Vaše podatke u svrhu potpisivanja dokumenata o zaposlenju.

Postoji mogućnost da ćemo obrađivati Vaše lične podatke da bismo Vas obaveštavali o novim radnim mestima i predstojećim događajima i za ankete.

Koju vrstu podataka obrađujemo?

Obrađivaćemo podatke koji su nam dostavljeni od Vas ili od treće strane.

Obrađivaćemo sledeće kategorije podataka kada nam predate prijavu, kao što je CV ili motivaciono pismo:

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona
 • datum rođenja
 • prethodni poslodavci i preporuke
 • dokumentacija za regrutaciju,kao što su beleške sa intervjua i rezultati testa

H&M ne zahteva osetljive lične podatke, kao što su podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkim pogledima, religioznim ili filozofskim uverenjima, članstvu sindikata ili udruženja, zdravlju ili seksualnoj orijentaciji, zato Vas molimo da nam takve podatke ne navodite u Vašoj prijavi.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?
Podaci se prosleđuju trećim licima jedino u pomenute svrhe. Pod trećim licima podrazumevamo agencije za regrutaciju, testiranje i/ili anketiranje.

Koji je pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka?
Sve prijave moraju proći kroz naš sistem regrutacije i od 25. maja 2018. se pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka temelji na Vašem pristanku pri predaji Vaše prijave i ličnih podataka.

Ukoliko ste se prijavili izvan našeg sistema regrutacije pre 25. maja 2018, obrada Vaših ličnih podataka se zasniva na legitimnom interesu H&M-a.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?
Čuvaćemo Vaše podatke tri godine od trenutka kada su podaci poslednji put obrađeni u našem procesu regrutacije, ili do povlačenja Vaše saglasnosti.

Vaše pravo na povlačenje saglasnosti:
Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka.

Kada to uradite, H&M više neće biti u mogućnosti da detaljnije ulazi u proces regrutacije koji se zasniva na Vašoj saglasnosti.

Možete povući svoju saglasnost u sledećem smislu:

 • zaposleni i konsultanti koji imaju pristup portalu ServiceNow – koriste SelfService za slanje zahteva
 • Izbrisati vaš korisnički nalog na našoj H&M career stranici hm.com
 • bivši zaposleni i konsultanti, kandidati, zaposleni na odsustvu koji nemaju pristup ServiceNow portalu – šalju zahtev putem e-mail-a na: GDPRemployRS@hm.com

 

Cookies