Pretraži raspoloživa radna mesta

Jedno od Najboljih radnih okruženja u Evropi

H&M je priznat od strane kompanije Great Place to Work® kao kompanija koja se nalazi među 10 najboljih radnih okruženja u Evropi.

Kompanije koje se pojavljuju na listi Najboljih radnih okruženja u Evropi ocenjene su od strane svojih zaposlenih kao kompanije koje imaju odlične poslovne politike i prakse zasnovane na kulturi poverenja – a to je postignuće kojim se svako može ponositi!

Jedinstvenu poslovnu kulturu kompanije H&M stvaraju naši izuzetni zaposleni. Time što nudimo zabavno, kreativno i dinamično radno okruženje, obezbeđujemo da svi zajedno napredujemo.


O kompaniji Great Place to Work®

Kompanija Great Place to Work® je globalna firma koja se bavi istraživanjima, konsultacijama i obukom kako bi organizacijama pomogla da identifikuju, kreiraju i održe odlična radna okruženja razvojem poslovne kulture visokog poverenja. Great Place to Work pruža usluge kompanijama, neprofitnim organizacijama i državnim agencijama u 51 zemlji.

Šta je zapravo lista Najboljih radnih okruženja u Evropi?

Na godišnjoj listi Najboljih radnih okruženja u Evropi nalaze se organizacije koje posluju u Evropi i koje su posvećene održavanju kulture visokog poverenja prema svojim zaposlenima. Države uključene u rangiranje su: Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U nacionalnim istraživanjima učestvovalo je više od 2.300 kompanija. Od svih ovih kompanija odabrane su one koje sačinjavaju listu 100 Najboljih radnih okruženja u Evropi.