Pretraži raspoloživa radna mesta

Menadžer nabavke

Biti Menadžer nabavke znači rad na obezbeđivanju uslova da svaki proizvod ili deo proizvoda budu razvijeni na pravom tržištu i po najboljoj proizvodnoj ceni.

Kreiraćeš strategiju i raditi na dugoročnom planiranju kako bi obezbedio da radimo na razvoju naših tržišta i mogućnosti, kao i da rastemo na održiv način. Time što uvek vidiš "širu sliku" pomažeš postavljanju standarda za razvoj, analizu i praćenje kapaciteta proizvodnih tržišta.

Zajedno sa timom svog odeljenja preduzimaš strateške akcije i tragaš za stalnom optimizacijom, a istovremeno, na jasan i efikasan način, komuniciraš sa Proizvodnim timovima i Kancelarijom za kupovinu u Švedskoj.

Zvuči uzbudljivo? Evo tvoje šanse da započneš karijeru sa beskrajnim mogućnostima.