Pretraži raspoloživa radna mesta

Komunikacije i mediji

U odseku komunikacija i medija uvek se suočavamo sa novim, uzbudljivim izazovima. Radimo na globalnom nivou, baveći se pre svega odnosima sa medijima, modnim PR-om, internim komunikacijama i odnosima sa investitorima. Sarađujemo sa svim odsecima u sedištu kompanije i sa lokalnim profesionalcima na polju komunikacija na svakom od naših tržišta.

Različiti timovi u okviru odseka rade zajedno da bi obezbedili da naša interna i eksterna komunikacija ostane jasna, relevantna i dosledna. Planiramo, koordiniramo i podržavamo kompaniju kroz različita komunikaciona pitanja:

  • Interne komunikacije  Tim je usredsređen na internu korporativnu komunikaciju, informaciju i inspiraciju.
  • Odnosi sa medijima Tim obezbeđuje non-stop uslugu za svetske medije.
  • Modni PR  Kreira globalne PR aktivnosti i razvija strategije kako bi naš dizajn i naša moda došli do izražaja.
  • Odnosi sa investitorima  Tim se stara da naše finansijske informacije budu jasno saopštene kroz različite izveštaje.

Drugim rečima, odsek komunikacija i medija je glas H&M-a koji informiše, inspiriše i komunicira podjednako sa našim zaposlenima i sa spoljnim svetom.