Iskanje kariernih priložnosti

Ocenjevalec trajnostnosti

Kot ocenjevalec trajnostnosti tesno sodelujete z našimi dobavitelji in skrbite, da upoštevajo H&M-ov Kodeks obnašanja, Etični kodeks in stroge kemijske omejitve.

Vaša vloga vključuje izvajanje ocenjevanj in izdelavo ocen trajnostne storilnosti. Ugotovitve posredujete ekipi za vodenje dobaviteljev, obenem pa skrbite za analizo temeljnih vzrokov.

Vsakodnevno spremljate napredek naših dobaviteljev in ga primerjate z akcijskim načrtom, hkrati pa z obveščanjem, dajanjem navodil in izvajanjem usposabljanj aktivno prispevate k promociji izboljšav.

Iščemo posameznike z dobrim poznavanjem našega poslovanja, ki zavzeto razvijajo delovne pogoje in vnašajo dodano vrednost v življenja drugih ljudi.

Vam to zveni domače? Čestitamo – ponuja se vam priložnost za več kot le običajno kariero.