Iskanje kariernih priložnosti

Referent za izdajanje ponudb

Referent za izdajanje ponudb v ekipi skrbi, da je za vsako oblačilo ali izdelek dosežena najboljša kupčija. Skrbi za optimizacijo proizvodnega časa in pravočasno realizacijo proizvodnih načrtov.

Iščemo osebe s sposobnostjo analitičnega mišljenja in močnimi pogajalskimi sposobnostmi. Ljudi, ki so sposobni podati povratne informacije dobaviteljem v zvezi z izboljšavami vzorcev in izpogajati najboljšo ceno.

Vsakodnevno boste imeli opravka z zahtevki za ponudbe iz nabavne pisarne na Švedskem in njihovo analizo. Delali boste z vzorci na različnih razvojnih stopnjah, pa tudi s ponudbami in stroškovnimi proračuni različnih dobaviteljev.

Vam to zveni domače? Čestitamo – ponuja se vam priložnost za več kot le običajno kariero.