Iskanje kariernih priložnosti

Trajnostni razvoj

V oddelku za trajnostni razvoj skrbimo, da H&M ustvarja modo na ozaveščen način. Postavljamo smernice za doseganje ciljev povezanih s trajnostnim razvojem in na vse mogoče načine merimo naše rezultate. Odgovorni smo za delo podjetja na globalni ravni in skrbimo, da je celotna dobavna veriga v skladu s kodeksom ravnanja in okoljskimi cilji.

Oddelek za trajnostni razvoj je razdeljen na štiri dele, ki delujejo kot celota:

  • Družbeno usmerjen trajnostni razvoj – podpora, postavljanje smernic in koordinacija družbeno trajnostnega dela.
  • Okoljsko usmerjen trajnostni razvoj – podpora, postavljanje smernic in koordinacija okoljskega dela znotraj celotnega podjetja.
  • Proizvodno usmerjen trajnostni razvoj – podpora, postavljanje smernic in koordinacija trajnostnega dela, ki zadeva naše komercialne izdelke in njihov življenjski krog.
  • K odnosom usmerjen trajnostni razvoj – koordinacija medfunkcijskih trajnostnih aktivnosti in komunikacije, ter skrb za to, da je vsebina naše notranje in zunanje, s trajnostjo povezane komunikacije, pravilna in umestna.

Če povzamemo, oddelek za trajnostni razvoj skrbi, da sprejemamo odgovornost za svet, v katerem živimo, in za ljudi, ki so okoli nas.