Iskanje kariernih priložnosti

Kadri

Oddelek za kadre predstavlja strateškega partnerja našemu poslovanju. Določamo standarde zaposlovanja, izvajamo urjenje ter podpiramo razvoj in rast celotne organizacije. Vse z namenom, da imamo prave ljudi, s pravimi veščinami, na pravih delovnih mestih – ob pravem času.

Naš cilj je pravično partnerstvo našim zaposlenim in poštenost ter spoštljivost do vseh, ki prispevajo k našemu uspehu. Želimo, da je H&M kraj, kjer se vsi počutijo cenjene, in kjer se lahko razvijajo.

Z drugimi besedami, oddelek za kadre spodbuja zaposlene, da se razvijajo in v celoti izkoristijo svoje potenciale, kar pripomore k nadaljnjemu uspehu našega podjetja.