Iskanje kariernih priložnosti

Finance in računovodstvo

Globalni oddelek za finance in računovodstvo predstavlja jedro našega podjetja. Odgovorni smo za vse, od plačevanja računov do zagotavljanja denarnega toka podjetja. Odgovorni smo tudi za vsa računovodska vprašanja, povezana s širitvijo podjetja.

V našem oddelku je veliko različnih vlog – in vse so povezane z veliko odgovornostjo. Nekateri od nas se ukvarjamo s strateškimi rešitvami na področju transfernih cen, nekateri s širitvijo na nova tržišča, nekateri pa se ukvarjamo z računi. Smo skupina zelo ambicioznih računovodij, revizorjev, knjigovodij in referentov za plače, ki radi poslujemo. Naša ekipa je vpletena v vsak korak, ki je potreben za uspeh podjetja H&M – od najmanjšega računovodskega vprašanja do globalnih sprememb davka na dodano vrednost.

Z drugimi besedami, oddelek za finance in računovodstvo skrbi, da je podjetje H&M finančno iznajdljivo in premore sredstva za nadaljnjo rast ter približevanje mode ljudem.