Hľadajte pracovné príležitosti

Tímový školiteľ pre online zákaznícky servis.

Tímoví školitelia majú v rámci zákazníckych služieb veľmi dôležitú úlohu. Denne musia spracovať stovky požiadaviek, ktoré prechádzajú oddelením.  Pritom, tímový školiteľ musí stále myslieť predovšetkým na potreby zákazníkov. Musí ostať pozitívny, poskytovať vynikajúci servis  a v tomto duchu školiť aj svoj tím.

Tímoví školitelia, ktorých hľadáme, budú niesť zodpovednosť za rozvoj svojho kolektívu a pracoviska. Musíš byť vodcovský typ s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami, byť praktický/á a v práci efektívny/a, s nákazlivou energiou, ktorej sa ťažko odoláva. Musíš vedieť, ako inšpirovať, nadchnúť a motivovať ostatných, aby tvoj tím dosahoval výsledky podľa noriem H&M. Tiež by si mal/a mať skvelé komunikačné schopnosti.

Tvojou úlohou bude budovanie  vynikajúcich, dlhodobo fungujúcich vzťahov so zákazníkmi a takisto školiť tvoj 15 členný tím zákazníckeho servisu. Budeš plánovať a dozerať na priebeh aktivít a zabezpečovať dosahovanie cieľov spoločne s tvojím tímom a ostatnými vedúcimi pracovníkmi - to všetko pre maximalizáciu predaja a ziskovosti prostredníctvom výnimočnej úrovne zákazníckeho servisu. Taktiež budeš dohliadať na to, aby boli naše pracovné postupy vždy dodržiavané.

Nevieš sa dočkať, kedy začať? Toto je tvoja príležitosť na nevšednú kariéru.