Hľadajte pracovné príležitosti

Osoba zodpovedná za hlavnú pokladňu

Ako osoba zodpovedná za hlavnú pokladňu budeš zodpovedný/á za dennú organizáciu kancelárie a pokladní.

Hľadáme ľudí s analytickým myslením, zameraných na predaj, ktorí sú organizovaní a vysoko komunikatívni. Musíš byť pripravený/á na veľkú pracovnú záťaž a intenzívnu spoluprácu  s inými. Mal/a by si prekypovať energiou, mať veľké ambície a mať skúsenosti s využívaním vlastnej iniciatívy.

Osoba zodpovedná za hlavnú pokladňu je zodpovedná za  manipuláciu s peniazmi - od odvodov peňazí a zabezpečenia hotovosti pre registračné pokladne až po denné vyúčtovanie a prípravu podkladov pre mzdy zamestnancov. Dôležitou súčasťou tvojej práce bude tiež informovať a školiť zamestnancov o zmenách v hotovostných pokladničných  operáciách a kontrolovať dodržiavanie rutín predajne a občas asistovať svojim kolegom pri práci v predajni.

Znie to zaujímavo? Toto je tvoja príležitosť na nevšednú kariéru.