Hľadajte pracovné príležitosti

Obchodný vyjednávač

Ako Obchodný vyjednávač budete pracovať v rámci tímu na zabezpečenie najvýhodnejšej cenovej ponuky pre každý odev, či výrobok. Vašou úlohou bude optimalizovať dodávacie lehoty a zabezpečiť, že dohodnuté výrobné plány budú dodané načas.

Hľadáme ľudí s výbornými, analytickými a vyjednávacími schopnosťami. Ľudí, ktorí dokážu poskytnúť dodávateľom spätnú väzbu ohľadom zlepšenia vzoriek a sú schopní vyjednať najlepšie ceny.

Denne budete dostávať a analyzovať rozpočtové požiadavky z Nákupnej divízie vo Švédsku. Zároveň budete pracovať so vzorkami v rozličných fázach vývoja, ako aj s rozpočtami a kalkuláciami od rozličných dodávateľov.

Hodíte sa na to? Blahoželáme - tu je Vaša šanca na mimoriadnu kariéru.