Hľadajte pracovné príležitosti

Špecialista na nákup

Byť Špecialistom na nákup znamená zabezpečiť, že každý výrobok a jeho komponenty sú vyvinuté na správnom trhu za správnu cenu

Budete určovať stratégie a podieľať sa na dlhodobom plánovaní rozvoja našich trhov a príležitostí, ako aj pomáhať pri našom raste udržateľným spôsobom. Vždy dokážete vidieť súvislosti, vďaka čomu pomáhate určovať štandard pre vývoj, analýzu a monitorovanie schopností rozličných výrobných trhov.

Spolu s Vaším tímom budete uskutočňovať stratégie a zabezpečovať neustálu optimalizáciu. Vašou ďalšou silnou stránkou je efektívna a zreteľná komunikácia s Výrobnými tímami a Nákupnou divíziou vo Švédsku.

Znie Vám to príťažlivo? Toto je Vaša šanca na kariéru s nekonečnými možnosťami.